ADVICE SKATTEINFO
 • Regeringen föreslår strängare men enklare skattetilläggsregler
  2017-12-12
  Regeringen remitterar förslag om ändrad beräkning av skattetillägg. Syftet är att förstärka skattetilläggets allmänpreventiva effekt och att göra systemet enklare och mer rättvist. Förslaget föreslås gälla från 1 april 2019 och förväntas leda till ökade skattetilläggsintäkter.
  Läs mer

 • Skatteverket vill se exitbeskattning vid utlandsflytt
  2017-12-08
  Skatteverket har lämnat ett förslag om exitbeskattning till Finansdepartementet. Blir förslaget verklighet ska personer som flyttar utomlands beskattas för en fiktiv kapitalvinst på kapitaltillgångar så som aktier i ett fåmansföretag. Men det finns anståndsregler för betalning av den fiktiva skatten.
  Läs mer

 • Förslag om skattetillägg i vissa fall av frivilliga rättelser
  2017-11-29
  Regeringen föreslår att skattetillägg ska tas ut även i vissa fall av frivilliga rättelser i fall där Skatteverket har informerat om en generell kontrollinsats.
  Läs mer

 • Ta ut tillräckligt med lön 2017
  2017-10-31
  Vid den här tiden på året är det dags att se över att tillräckligt med lön tas ut i företaget för den som använder sig av huvudregeln i K10-blanketten. Många använder sig av den så kallade förenklingsregeln, men går därigenom miste om en högre utdelning eller kapitalvinst som får tas ut utan tjänstebeskattning.
  Läs mer