Försäljning av lagerbolag

Sedan 1994 har vi sålt fler än 1 100 lagerbolag till våra kunder. Detta innebär att kunden köper ett färdigt aktiebolag och slipper all administration kring nybildningen.

Vi sköter kontakterna med bolagsverket självständigt, och tar hand om administrationen kring det färdiga bolaget snabbt och flexibelt. Ska det nybildade bolaget vara registrerat för F-skatt, momsregistrerat och arbetsgivarregistrerat (AG-registrering) hjälper vi vid behov även till med detta.

Information om  lagerbolag – ladda ner info-blad här (pdf)

Advice allmänna villkor avseende lagerbolag (pdf)

Kontakta oss för mer info eller beställning av lagerbolag

Fusion

För att minska en bolagsstruktur som vuxit för mycket så hjälper vi våra klienter med fusioner av bolag. Det kan röra sig om moder- och dotterbolag som uppkommit efter en intern aktieöverlåtelse eller special purpose vehicles som inte längre behövs i strukturen. Vi upprättar de behövliga handlingar som krävs för att bolagen skall kunna fusioneras.

Vi hjälper även till med så kallade omvända fusioner vilket innebär att ett moderbolag fusioneras ned i sitt dotterbolag.

Information om  fusioner – ladda ner info-blad här (pdf)

Kontakta oss för mer info eller beställning av fusion

Övriga bolagsärenden

Vi erbjuder hjälp med nyemissioner, fondemissioner, indragning av aktier, utgivning av konvertibla skuldebrev, utgivning av teckningsoptioner, namnbyten, räkenskapsårsändringar, ändring av bolagsordning, anmälan om extra vinstutdelning, anmälan om verklig huvudman, likvidationer och avregistreringar.

Information om emissioner – ladda ner info-blad här (pdf)
Information om likvidation – ladda ner info-blad här (pdf)

Kontakta oss för mer info eller beställning av övriga bolagsärenden