2015

Låneförbudet och den förbjudna kretsen

Låneförbudet och den förbjudna kretsen [2015-09-14] Högsta domstolen har den 9 juli 2015 avgjort ett mål om låneförbudet i aktiebolagslagen. I målet hade en privatperson lånat pengar från ett bolag. Kort därefter blev personen styrelsesuppleant i bolaget. När låneavtalet ingicks satt personen alltså inte i bolagets styrelse men vid utbetalning av lånet var denne suppleant. Högsta …

Låneförbudet och den förbjudna kretsen Läs mer »

Nya medarbetare

Nya medarbetare Vi vill välkomna två nygamla medarbetare - Peter Björnäs (till höger) och Johan Elveland (till vänster). Båda har tidigare jobbat på Advice. Tillbaka

Överlåtelse av fastighet till eget och närståendes aktiebolag har inkomstskattemässigt ansetts utgöra gåva

Överlåtelse av fastighet till eget och närståendes aktiebolag har inkomstskattemässigt ansetts utgöra gåva [2015-06-30] Vi har tidigare skrivit om s.k. kattrumpa, med vilket avses gåva av en eller flera fastigheter till ett aktiebolag, där aktierna ägs av gåvogivaren och dennes närstående. Högsta domstolen avkunnade 2013 en dom avseende stämpelskatt vid dylika överlåtelser som medförde frågetecken kring …

Överlåtelse av fastighet till eget och närståendes aktiebolag har inkomstskattemässigt ansetts utgöra gåva Läs mer »

Upprepade interna aktieöverlåtelser anses strida mot skatteflyktslagen

Upprepade interna aktieöverlåtelser anses strida mot skatteflyktslagen [2015-06-30] Vi har tidigare skrivit om den praxis som utvecklats under senare år gällande begreppet samma eller likartad verksamhet. Praxisen innebär att en kapitalöverföring (t.ex. utdelning) mellan ett verksamhetsbolag och ett holdingbolag medför att aktierna i holding bolaget ”smittas” av överföringen och blir kvalificerade. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen fastställt …

Upprepade interna aktieöverlåtelser anses strida mot skatteflyktslagen Läs mer »

Förhandsbesked om blankning av aktier

Förhandsbesked om blankning av aktier [2015-06-30] Skatterättsnämnden har nyligen avgjort ett ärende rörande s.k. blankning av aktier. Blankning är ett sätt att tjäna pengar på en aktie som sjunker i värde och innebär att en person säljer lånade aktier. Om blankning har skett så finns det ett undantag i inkomstskattelagen som säger att en person som …

Förhandsbesked om blankning av aktier Läs mer »

Scroll to Top