Budgetpropositionen 2016

Höjd beskattning för sparande i kapitalförsäkring och investeringssparkonto

Avkastningen av sparande på investeringssparkonto är föremål för schablonbeskattning. Det innebär att kapitalvinster och annan avkastning m.m. som förvaras på ett investeringssparkonto inte redovisas av kontoinnehavaren och motsvarande förluster får inte dras av. I stället ska kontoinnehavaren ta upp en schablonmässigt beräknad intäkt i inkomstslaget kapital. Schablonintäkten beräknas genom att investeringssparkontots kapitalunderlag multipliceras med statslåneräntan …

Höjd beskattning för sparande i kapitalförsäkring och investeringssparkonto Läs mer »

Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter

Fysiska personer får idag dra av förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital till den del kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt överstiger 1 000 kr. Förvaltningsutgifter kan till exempel vara arvoden till banks notariatavdelning, depåavgifter med mera. Regeringen föreslog redan i budgetpropositionen för 2015 att avdragsrätten för förvaltningsutgifter skulle upphöra. Riksdagen beslutade dock att avslå förslaget. Regeringen föreslår nu …

Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter Läs mer »

Slopad skattereduktion för gåva

Den 1 januari 2012 infördes skattereduktion för fysiska personers gåvor till ideell verksamhet. I budgetpropositionen för 2015 redovisade regeringen att den ansåg att skattereduktionen för gåvor bör slopas. Regeringen föreslår nu åter ett slopande av skattereduktion för gåvor i årets budget. Eventuell betald årsavgift för godkänd gåvomottagare som avser år 2016 ska betalas tillbaka till …

Slopad skattereduktion för gåva Läs mer »

Slopad nedsättning av socialavgifter för unga tidigareläggs

År 2007 skedde den första sänkningen av socialavgifterna för unga personer. Nedsättningen innebar att arbetsgivar- och egenavgifterna med undantag för ålderspensionsavgiften halverades. I vårändringsbudgeten för 2015 föreslog regeringen att nedsättningen av socialavgifterna för unga skulle slopas helt från och med den 1 juli 2016. Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget. Regeringen föreslår nu att slopandet …

Slopad nedsättning av socialavgifter för unga tidigareläggs Läs mer »

Sänkt skatt för pensionärer

Det förhöjda grundavdraget för äldre justeras så att personer över 65 år inte beskattas högre än löntagare yngre än 65 år för inkomster upp till 10 000 kr i månaden. Skatten sänks även för äldre med inkomster upp till 20 000 kr i månaden.

Scroll to Top