Augusti 2017

Prövning av aktiegåvor vid anställningsförhållanden

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har slagit fast tre förhandsbesked om aktiegåvor med koppling till anställningsförhållanden. Frågan avsåg om aktieöverlåtelserna kunde godtas som skattefria gåvor eller om de skulle lönebeskattas eftersom de ansågs vara ersättning för arbete. Advice Skatteinfo har tidigare skrivit om förhandsbeskeden. Finns det ett anställningsförhållande mellan givare och mottagare ska en aktieöverlåtelse vanligtvis anses …

Prövning av aktiegåvor vid anställningsförhållanden Läs mer »

Regeringen föreslår skattelättnader för personaloptioner för vissa företag

Advice skatteinfo har tidigare skrivit att Regeringen vill införa lättnadsregler för personaloptioner för vissa företag. EU-kommissionen har nu godkänt förslaget och regeringen vill att detta införs från den 1 januari 2018. Regeringens förslag inriktar sig främst mot nystartade bolag där dessa personaloptioner ska kunna användas för att i ett tidigt skeden balansera den risk en …

Regeringen föreslår skattelättnader för personaloptioner för vissa företag Läs mer »

HFD nekar att styrelsearvode faktureras genom bolag

Advice Skatteinfo har tidigare i år skrivit om Skatterättsnämndens besked att neka att styrelsearvoden fakturerades genom eget bolag. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställer nu beskedet. Det är bara när uppdragen är tillfälliga och särskilt avgränsade som detta tillåts. Uppdrag som styrelseledamot kan bara innehas av en fysisk person enligt aktiebolagslagen. Det har därför funnits en stark …

HFD nekar att styrelsearvode faktureras genom bolag Läs mer »

Scroll to Top