Tilläggsköpeskilling påverkade inte karenstiden

Den som har varit verksam i betydande omfattning i ett fåmansaktiebolag har möjlighet att vara passiv i bolaget under en tidsperiod på fem år efter det år då ägaren upphörde att vara verksam, och därefter ta ut utdelning till 25 procents beskattning, då aktierna efter detta kan vara okvalificerade. Men det finns saker att fundera …

Tilläggsköpeskilling påverkade inte karenstiden Läs mer »