Hållbara råd

Vi är själva, likt många av våra kunder, aktiva i fåmansföretag. Våra råd ska vara sådana att vi själva hade gjort på samma sätt om vi befunnit oss i kundens situation. Därtill är våra råd alltid sådana som kunden kan leva med i framtiden.

Advice är en långsiktig partner. Det har vi hävdat sedan Advice grundades 1992. Och idag, efter mer än 25 år som oberoende skattekonsult, kan vi konstatera att vi hade rätt: så gott som alla våra kunder fortsätter att anlita oss år efter år.

Vi vill vara den rådgivare som våra kunder vänder sig till för att få en oberoende skatterådgivning – skatteplanering och en skattestrategi som grundas på lång erfarenhet inom ekonomi- och skatteområdet.

En partner att lita på

Våra kunder ska kunna lita på att vi infriar de löften vi ger. Centralt för vår verksamhet är leveransen av svar till kunden – för oss är det självklart att vi levererar när vi har sagt att vi ska leverera, ibland tidigare, men aldrig senare.

Vi strävar efter långsiktiga kundrelationer. Att vi ofta följt kunden länge innebär att vi har kunskap om kundens specifika situation även i fall där vi inte haft kontakt med kunden under en tid.

Skatteområdet är under ständig förändring och utveckling. Vi arbetar kontinuerligt med att hålla oss uppdaterade om nyheter på området. Vi hjälper aktivt våra kunder att dra fördel av nyheter på skatteområdet när dessa öppnar för skattemässiga möjligheter, och vi anpassar våra råd utifrån kundens specifika behov och situation.

Genomförandet av en föreslagen lösning är central i vårt arbetssätt och i vår filosofi. Det spelar ingen roll hur bra en idé är om inte någon ser till att den blir genomförd. Vi nöjer oss därför inte med att föreslå åtgärder, vi erbjuder även hjälp med att genomföra dem.

Inom Advice tror vi på att bygga långsiktiga relationer med våra kunder och att arbeta för att åstadkomma långsiktigt hållbara lösningar, på att kommunicera på ett enkelt och pedagogiskt sätt, och på att ta ansvar för att de åtgärder vi föreslår genomförs. Vi sammanfattar denna filosofi i våra tre ledstjärnor:

•  Långsiktighet
•  Enkelhet
•  Ansvarstagande