ADVICE SKATTEINFO
 • Extrajobb för juridikstudenter
  2019-12-09
  Advice söker juriststudenter med intresse för skatterätt som kan arbeta extra under vårens deklarationsperiod. Arbetsuppgifterna består i att upprätta inkomstdeklarationer för privatpersoner. Arbetet ger dig en god inblick i jobbet som skattejurist och kulturen hos oss på Advice.
  Läs mer

 • Att tänka på i fåmansföretag inför årsskiftet
  2019-12-03
  För att undvika onödig beskattning är det inför årsskiften viktigt att se över hur ens bolag ligger till med bland annat löneutbetalningar. Advice har samlat en rad tips att ha i åtanke innan året löper ut.
  Läs mer

 • Nyheter inför årsskiftet
  2019-12-03
  Skatteområdet är under ständig utveckling. Under 2019 har Riksdagen fattat en rad beslut som är intressanta för många av våra kunder. Advice listar dem här.
  Läs mer

 • Sänkt gräns för lägsta aktiekapital
  2019-12-03
  Riksdagen beslutade nyligen att det lägsta aktiekapitalet i aktiebolag sänks. Från den 1 januari 2020 kommer gränsen att vara 25 000 kronor.
  Läs mer

 • Differentierad aktieutdelning tjänstebeskattas
  2019-12-03
  Advice har tidigare i år skrivit om ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) som rörde preferensaktier i ett fondbolag. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar beskedet och beskattar utdelningen som lön.
  Läs mer

 • Marknadsmässig ränta på interna lån
  2019-11-15
  I en kammarrättsdom har en 15-procentig ränta på delägarlån till bolag beskattats som förtäckt utdelning. Mer anmärkningsvärt är att Skatteverket ansett att en schabloniserad ränta om statslåneräntan plus 5 procent har varit marknadsmässig i detta fall. Kammarrätten anser nivån vara väl avvägd.
  Läs mer

 • Klargör nya domar möjlig vistelsetid i Sverige?
  2019-11-15
  Förra året meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ett par domar där frågan rörde stadigvarande vistelse i Sverige och där en betydande del av vistelsen utgjordes av en längre sammanhängande sommarperiod. Nyligen meddelade HFD två nya domar där frågan också rör en längre sommarperiod kombinerat med ytterligare vistelse i Sverige. Frågan är vilka slutsatser som kan dras av domarna.
  Läs mer

 • Konsultverksamhet som självständigt bedriven verksamhet
  2019-10-18
  Konsultägda bolag, vilka äger andel i ett aktiebolag där konsulterna tilldelas uppdrag för aktiebolagets räkning, har ansetts bedriva självständig näringsverksamhet.
  Läs mer

 • Gåvor av aktier i familjeföretag
  2019-10-18
  I ett generationsskifte har ett familjeföretag efter en rad aktieöverlåtelser i gåvoform, där det slutliga ägandet till majoriteten hamnade hos de i bolaget verksamma familjemedlemmarna, ansetts ha annat syfte än att belöna arbetsprestationer.
  Läs mer