ADVICE SKATTEINFO
 • Distansarbete från utlandet - vad gäller ur skattesynpunkt?
  2021-10-15
  Under pandemin har de digitala lösningarna blivit ett behändigt alternativ till fysiska möten och det har blivit vanligt att jobba hemifrån i stor utsträckning. Med dessa omställningar har även möjligheter öppnats för att jobba från ett annat land. Vi tror att det finns såväl företagsledare som anställda som ser över möjligheten att helt eller delvis arbeta utanför Sveriges gränser i framtiden. Men var är man skattskyldig om man distansarbetar från utlandet, och omfattas man av svensk socialförsäkring? Advice Skatteinfo reder ut begreppen.
  Läs mer

 • Handlar du med kryptovalutor? Se upp för oväntade skattekonsekvenser!
  2021-10-15
  I takt med att kryptovalutorna börjat handlas i större utsträckning har myndigheternas intresse för företeelsen också ökat. En vanlig missuppfattning är att transaktioner med kryptovalutor är skattefria och inte ska deklareras - det stämmer inte.
  Läs mer

 • Skatterättsnämnden har prövat självständigt bedriven näringsverksamhet
  2021-09-28
  Det är inte ovanligt att en person börjar arbeta som konsult med liknande uppdrag som hen tidigare utfört som anställd. Oavsett om konsultverksamheten bedrivs som enskild näringsverksamhet eller genom ett aktiebolag ställs krav på att verksamheten ska anses självständigt bedriven. Utförs uppdragen för den tidigare arbetsgivaren behöver uppdragstagaren noggrant utvärdera att kravet på självständighet är uppfyllt för att inte riskera en oförutsedd lönebeskattning.
  Läs mer

 • Ny lag om källskatt föreslås skjutas fram till 2024
  2021-09-28
  Regeringen har tidigare aviserat en ny lag om källskatt som ska ersätta kupongskattelagen. Nu föreslår man att lagen ska införas från den 1 januari 2024 och gälla utdelningar efter den 31 december 2023.
  Läs mer