ADVICE SKATTEINFO
 • Extraknäck för juriststudenter!
  2021-01-12
  Läs mer

 • Vinstutdelningar och andra värdeöverföringar vid permittering
  2020-12-15
  Nya regler för stöd vid korttidsarbete har presenterats och förtydligar vad som gäller för vinstutdelning och andra värdeöverföringar. De nya reglerna påverkar företag som erhållit korttidsstöd och som fattat beslut eller verkställt beslut om vinstutdelning eller andra värdeöverföringar två månader innan och följande sex månader efter stödperioden. Om bolaget har fattat eller verkställt sådant beslut kan bolaget bli återbetalningsskyldigt för utbetalt korttidsstöd.
  Läs mer

 • Skattelättnadsperioden för utländska nyckelpersoner förlängs
  2020-12-11
  Utländska nyckelpersoner och experter som kommer till Sverige för arbete och uppfyller kraven för ”expertskatt” beskattas i praktiken endast för 75 procent av sin inkomst. Skattelättnaden innebär därtill att arbetsgivaren endast betalar arbetsgivaravgifter på 75 procent av inkomsten. Tidsperioden för skattelättnaden förlängs nu genom en ändrad lag från tre år till fem år. Ändringen gäller från och med den 1 januari 2021.
  Läs mer

 • Får arbetsgivaren betala ut bonus trots korttidsstöd?
  2020-12-11
  Pandemin har medfört ekonomiska svårigheter för många företag och många av dessa har behövt ansöka om korttidsstöd för att permittera personal. Ekonomiska svårigheter, bonusutbetalning och korttidsstöd, går det ihop?
  Läs mer

 • Advice välkomnar de nya medarbetarna Julia, Emilia och Elin
  2020-12-09
  Läs mer