ADVICE SKATTEINFO
 • Vi påminner våra deklarationskunder att skicka in deklarationen
  2021-04-12
  Senast den 15 april ska alla ha fått sin deklaration. Om du inte sett till din deklaration kan den ligga i din digitala brevlåda om du har en, som exempelvis Kivra. Skicka eller lämna in din deklaration och annat deklarationsmaterial till oss så snart som möjligt.
  Läs mer

 • Driftstörningar mellan torsdag kl 16.00 och måndag kl 9.00
  2021-04-12
  Advice kommer att byta servrar i slutet av denna vecka och kommer därför att ha driftstörningar från torsdag den 15 april kl. 16.00 till måndag den 19 april kl. 09.00.
  Läs mer

 • Uppsägning av skatteavtal med Portugal och Grekland
  2021-04-12
  Regeringen har föreslagit att Sveriges skatteavtal med Portugal och Grekland sägs upp och upphör att gälla den 31 december 2021. Anledningen är att dessa länder har infört riktade regler som medför att personer som flyttar dit betalar en mycket låg eller ingen skatt alls på exempelvis tjänstepensioner och kapitalvinster som kommer från Sverige.
  Läs mer

 • Pandemin försvårar beräkning av vistelsetid i Sverige för utlandssvenskar
  2021-04-08
  Skattelagstiftningen innehåller ett antal bestämmelser där vistelsetid i Sverige får betydelse för beskattningen. Detta gäller dels i vår nationella skattelagstiftning och dels vid prövning av skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder. Bestämmelserna ställer ofta krav på framförhållning och planering vilket i många fall har varit svårt under det senaste året med anledning av pandemin.
  Läs mer

 • Så lyckas du med generationsskiftet
  2021-03-25
  En entreprenör som byggt upp en verksamhet vill ofta att framgångssagan ska tas över och utvecklas av nästa generation. Men hur går ett generationsskifte till? Advice har skrivit en artikel om generationsskiften som publicerades nyligen i Trust Magazine.
  Läs mer