Tjänster inom skatt och inom angränsande områden

Advice erbjuder långsiktig skatteplanering och skatteoptimering, både för företaget och för dess ägare. Våra kunder driver oftast fåmansbolag (ägarledda bolag) och den skattestrategi vi föreslår ska gagna såväl bolaget som den enskilde ägaren.

Vi erbjuder inte några färdiga produkter eller lösningar, utan utgår alltid från den enskilda kundens situation och riskprofil. De råd Advice ger ska inte bara vara bra, de ska ta hänsyn till kundens unika situation och behov. Då vi eftersträvar långsiktiga relationer väger vi alltid in såväl kortsiktiga vinster som långsiktiga effekter av olika tänkbara handlingsalternativ innan vi lägger våra förslag.

För oss är inte uppdraget avslutat i och med att vi har givit förslag till lösningar. Vi åtar oss gärna att genomföra de åtgärder och strukturer vi har föreslagit. På så sätt följer vi med kunden ända in i mål, och löser eventuella problem som dyker upp under resans gång.

 

Läs mer om våra tjänster genom att klicka på länkarna i menyn här till vänster.