Rätt struktur för företaget

Rätt bolagsstruktur är ofta en förutsättning för en effektiv skattestrategi. Vi erbjuder hjälp att uppnå rätt bolagsstruktur vid bolagiseringar och omstrukturering av verksamheter för att skapa skatteeffektiva strukturer på såväl kort som lång sikt.

Det kan bland annat gälla:

 • Verksamhetsöverlåtelser
 • Försäljning av dotterbolag
 • Skapande av svenska eller utländska moderbolag
 • Hantering vid förvärv av förlustbolag
 • Paketering av tillgångar inför försäljning i dotterbolag
 • Tillvaratagande av löneunderlag inom fåmansbolagssektorn
 • Andelsbyten
 • Fusion och omvänd fusion
 • Avveckling
 • Skattefrågor i samband med investeringar
 • Utlandsetableringar
 • Frågor om fasta driftställen
 • Genomgång av nuvarande struktur för att förutse skatterisker och möjliga förbättringar

 

kuvert

Behöver du hjälp med en omstrukturering? Kontakta oss!