Man måste tänka efter före

Skatteoptimering kan aldrig ske i efterhand, utan måste utföras under det aktuella beskattningsåret. Utifrån en preliminär deklaration för Advice och klienten en diskussion om vilka åtgärder som bör vidtas före årsskiftet.

Det kan gälla allt från enkla korrigeringar som försäljning av vinst- eller förlustaktier till mer invecklade förändringar av företagsstrukturer. Till grund för alla Advice förslag ligger vår kunskap om den enskilde klientens situation, önskemål och riskprofil.

kuvert

Behöver du hjälp med en preliminär deklaration? Kontakta oss!