Fokus på lösningen, inte problemet

Inom Advice fokuserar vi alltid på lösningen, snarare än på problemet. Kundens fråga kräver ett svar – och i de fall där svaret är negativt för kunden utvärderar vi ett förslag på en alternativ handlingsplan.

En fråga kan i vissa fall behöva utredas utförligare. I de fallen bistår vi kunden med en rättsutredning. En rättsutredning kan även avse utvärdering av olika handlingsalternativ i en situation.

Rättsutredningen kan exempelvis behandla skattekonsekvenser vid en omstrukturering i ett fåmansföretag, beskriva hur ett lagförslag kommer att påverka ett visst företag skattemässigt, eller utreda en persons hemvist enligt ett skatteavtal.

kuvert

Behöver du hjälp med en rättsutredning? Kontakta oss!