2016 – ett spännande skatteår

2016 – ett spännande skatteår

Publicerad 2016-02-11

Om 2015 skattemässigt var ett relativt händelselöst år så kommer 2016 bli desto mer spännande.

 

Som Advice Skatteinfo skrivit om tidigare kommer ett antal förslag att presenteras under 2016 som t.ex. incitamentsutredningen och förslaget om ändrad bolagsbeskattning. Efter sommaren kommer dock det vi väntat på allra mest, nämligen förslaget om ändring av de s.k. 3:12 reglerna, där en försämring av nuvarande regler är att vänta.

 

På vilket sätt reglerna kommer att ändras/försämras är det ingen som vet men det har spekulerats friskt i alltifrån sänkt schablonbelopp, ökad skatt på gränsbeloppet (d.v.s. skattesatsen om 20 % ), sänkt lönesumma som underlag för gränsbeloppet, borttagning av 4 % spärren för att beräkna löneunderlag m.m.

Av tilläggsdirektivet till utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag framgår att utredningen ska analysera följande ändringar av 3:12 reglerna:

  • Storleken på schablonbeloppet i förenklingsregeln
  • Förutsättningarna för att få använda förenklingsregeln
  • Reglerna för beräkning av kapitalavkastning
  • Storleken på det lönebaserade utrymmet
  • Förutsättningarna för att få beräkna det lönebaserade utrymmet
  • Reglerna om sparat utdelningsutrymme
  • Takreglerna för beskattning av utdelning respektive kapitalvinst i inkomstslaget tjänst
  • Skattesatsen på utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet samt över takbeloppen

Oavsett vilka ändringar som kommer ser Advice fram emot ännu ett år med er och nya skatterättsliga utmaningar.

Scroll to Top