Advice Familjerätt

Vi hjälper dig att skriva ett testamente som uppfyller dina önskemål om hur dina tillgångar ska fördelas, samtidigt som det uppfyller gällande lagkrav. Vi erbjuder även hjälp när det gäller bouppteckning och arvskifte.

Bäst att tänka efter före…
har du ett testamente?

Vi hjälper dig att skriva ett testamente som uppfyller dina önskemål om hur dina tillgångar ska fördelas, samtidigt som det uppfyller gällande lagkrav. Vi erbjuder även hjälp när det gäller bouppteckning och arvskifte.

Vi har stor erfarenhet av att upprätta familjerättsliga avtal  som reglerar vad som ska gälla i exempelvis ett samboförhållande. Vi hjälper även till med att upprätta äktenskapsförord.

Reglera vad som är vems i förhållandet

Vi har stor erfarenhet av att upprätta familjerättsliga avtal som reglerar vad som ska gälla i exempelvis ett samboförhållande. Vi hjälper även till med att upprätta äktenskapsförord.

Vi hjälper dig med allt som är relaterat till familjerätt. Allt från framtidsfullmakter till gåvobrev, och mycket annat.

Allt du behöver när det gäller familjerätt

Vi hjälper dig med allt som är relaterat till familjerätt. Allt från framtidsfullmakter till gåvobrev, och mycket annat.

Vi hjälper dig med allt som är relaterat till familjerätt. Allt från framtidsfullmakter till gåvobrev, och mycket annat.

Allt du behöver när det gäller familjerätt

Vi hjälper dig med allt som är relaterat till familjerätt. Allt från framtidsfullmakter till gåvobrev, och mycket annat.

Vi har stor erfarenhet av att upprätta familjerättsliga avtal  som reglerar vad som ska gälla i exempelvis ett samboförhållande. Vi hjälper även till med att upprätta äktenskapsförord.

Reglera vad som är vems i förhållandet

Vi har stor erfarenhet av att upprätta familjerättsliga avtal som reglerar vad som ska gälla i exempelvis ett samboförhållande. Vi hjälper även till med att upprätta äktenskapsförord.

Vi hjälper dig att skriva ett testamente som uppfyller dina önskemål om hur dina tillgångar ska fördelas, samtidigt som det uppfyller gällande lagkrav. Vi erbjuder även hjälp när det gäller bouppteckning och arvskifte.

Bäst att tänka efter före…
har du ett testamente?

Vi hjälper dig att skriva ett testamente som uppfyller dina önskemål om hur dina tillgångar ska fördelas, samtidigt som det uppfyller gällande lagkrav. Vi erbjuder även hjälp när det gäller bouppteckning och arvskifte.

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice Familjerätt

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice Familjerätt  – tänk efter före

På Advice Familjerätt erbjuder vi skräddarsydda helhetslösningar med utgångspunkt i familjerätten. Vi säkerställer bästa möjliga utfall för dig och din familj.

Familjerättslig rådgivning innebär en helhetsplanering för dig och för din familj. Vi hjälper dig att kartlägga din familjerättsliga situation och upprättar därefter testamente eller andra familjerättsliga dokument. Har du redan ett testamente går vi igenom det för att säkerställa att det är relevant för din nuvarande situation.

Familjerätten är dock ingen isolerad ö – vid behov tar vi hjälp av våra kollegor på Advice Skatt för att optimera ditt skattemässiga utfall.

Kontakta oss

Epost: familjeratt@advice.se

Anna Enochsson
Anna Enochsson
Jörgen Svensson
Jörgen Svensson
Sebastian Ellmers Magnusson
Madeleine Setterberg
Madeleine Setterberg
Therése Weckström
Therése Weckström
Therese Dicksson
Therese Dicksson
Ninni Johansson
Ninni Johansson

Testamenten

Alla som har fyllt 18 år kan upprätta ett testamente. Om du inte upprättar ett testamente kommer dina tillgångar att fördelas enligt den legala arvsordningen.

I ett testamente kan du bestämma att det arv som du efterlämnar ska vara arvtagarens enskilda egendom.

Ett testamente kan utformas efter arvlåtarens önskemål men om det finns bröstarvingar så måste dessa ärva laglotten, dvs halva arvslotten.

Den som skriver testamentet kan i sin tur ha ärvt tillgångar med fri förfoganderätt vilket innebär att det finns begränsningar i hur man kan fördela sin kvarlåtenskap.

Bouppteckning och arvskifte

När en person avlider måste  en bouppteckning upprättas inom tre månader från dödsfallet. Bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket för registrering inom fyra månader.

En bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder per dödsdagen. Om personen i fråga var gift ska även den efterlevande makan/makens tillgångar och skulder redovisas i bouppteckningen.

Bouppteckningen ska även innehåll uppgift om dödsbodelägare, testamente, eventuella försäkringar med mera.

När bouppteckningen är registrerad kan arvskiftet påbörjas, d v s att dödsboets tillgångar fördelas mellan dödsbodelägarna.

Samboavtal och samäganderättsavtal

De som tänker flytta ihop utan att vara gifta gör klokt i att upprätta ett samboavtal. I detta avtal kommer man överens om att sambolagen inte ska gälla på den gemensamma bostaden och bohaget.

Samboavtalet kan kompletteras med ett samäganderättsavtal där man kommer överens om hur det gemensamma ägandet ska regleras, till exempel hur  kostnaderna ska fördelas, vad händer om man ska gå skilda vägar och till vilket pris ska man kunna lösa ut varandra ur bostaden.

Om du och din sambo har bidragit olika mycket till kontantinsatsen så kan det vara bra att upprätta en revers.

Äktenskapsförord

Äktenskapsförord kan upprättas innan man gifter sig eller under äktenskapet. I det kan makarna avtala att all egendom eller viss egendom ska vara enskild egendom, d v s inte ingå i bodelning i samband med skilsmässa. Vill du omvandla en tillgång från giftorättsgods till enskild egendom eller vice versa kan du göra det genom att upprätta och registrera ett äktenskapsförord.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt upprättas för att användas vid ett framtida tillfälle. Den tas med andra ord i bruk när fullmaktsgivaren inte längre kan ta hand om det som fullmakten omfattar. Fullmakten kan vara generell och därmed omfatta alla ekonomiska angelägenheter eller begränsas till löpande ärenden.

Fullmakten kan inte enligt lag omfatta angelägenheter som rör sjukvård, tandvård och andra strikt personliga saker såsom upprätta testamente.

Vanligtvis sätter makar in varandra som fullmaktshavare men även barn kan få fullmakt för sina föräldrar.

Gåvobrev

Vi upprättar även gåvobrev mellan makar, mellan föräldrar och barn etc. Man kan ställa upp vissa villkor i gåvobrevet såsom att gåvan ska vara enskild egendom etc.

Scroll to Top