Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Dags att sammanställa deklarationsunderlaget

Försäkringar ett bra verktyg vid arvsplanering

Digtala bolagsstämmor åter möjliga

Mindre administration för företagare i framtiden

79 övernattningar i Sverige medförde stadigvarande vistelse

Skatt att betala i år?

Hur bra fungerar mallar på nätet i praktiken?

Skatteverket förslår enklare regler för stadigvarande vistelse

Tjänstebil i företaget? Se upp för förmånsbeskattning!

Förslag om nya regler kring underskottsbolag

Ändrade regler för nyinflyttade i Portugal

Gåvornas högtid – julen – närmar sig!

Amerikansk trust inte alltid detsamma som svensk familjestiftelse

Tänk till innan årsskiftet!

Oenigt i Skatterättsnämnden om väsentlig anknytning

Fel startdatum för bolaget kan bli kostsamt

Gemensamt fritidshus? Skriv ett samäganderättsavtal!

Tala med oss inför generationsskiftet – det lönar sig

Gåvor till välgörenhet kan medföra beskattning för aktieägare

Ny medarbetare på Advice Skatt

Ny medarbetare på Advice Familjerätt

Högre ränta på kvarskatt

Teckningsoptioner med förfogandeinskränkningar under fem år

Framtidsfullmakt och överlåtelse av bostad – vad gäller?

Avräkning av utländsk skatt

Köp av framtida permanentboende accepteras

HFD om belöning till nyckelpersoner

Källskatt inom EU harmoniseras

Ny momslag

Vi välkomnar Lovisa Olsson till Advice Skatt

Skatt att betala?

Syntetiska optioner som incitament?

Ny dom förenklar användandet av utomståenderegeln

Problem med falska Advice-mail lösta

Se upp för falska mail från Advice!

Att tänka på inför årsskiftet

Nya ansikten på kontoret

Advice stärker teamet med tre nya medarbetare

Reglera vad som är vems i förhållandet

Advice på global konferens i Washington

Advice på Kontaktdagen vid Uppsala universitet

Ytterligare svårtolkat utomståendefall i HFD

Nya regler om källskatt på utdelning

Ny prövning av passiva investerare

Advice Familjerätt förvärvar Bläck Juridik

Advice välkomnar fyra nya medarbetare

Advice kontor stängt vecka 30 och 31

Exitbeskattning ska utredas

Översyn av 3:12-reglerna

Distansarbete utomlands kan räknas som arbete i Sverige

Dags att deklarera

Permitteringar kan påverka K10:an

Advice startar ny avdelning inom familjerätt

Advice välkomnar två nya medarbetare

Personaloptioner: nya regler underlättar för unga tillväxtbolag

Jerseybolag godkänns – trots 0 % i skatt

Nya coronaanstånd för företagare

Underskottsbolag får ytterligare begränsningsregler

Nyheter på Advice Redovisning

Advice tillbaka i renoverade lokaler

Advice välkomnar tre nya medarbetare

HFD prövar köpoptioner

”Strike off” prövat av HFD

Extrajobb för juridikstudenter

Tar du tillvara ditt löneunderlag som kan ge dig 20 procent i skatt nästa år?

Distansarbete från utlandet – vad gäller ur skattesynpunkt?

Handlar du med kryptovalutor? Se upp för oväntade skattekonsekvenser!

Snabb service, relevanta och kreativa lösningar.

Proffsigt bemötande. Duktiga och seriösa skattekonsulter.

Professionellt bemötande med snabba och bra lösningar.

När jag kommer till Advice får jag en bra känsla, det känns som att råden man får är genomtänkta.

Advice tar ansvar för hela skattefrågan från privat till företag och kopplar ihop dem vilket är mycket värdefullt.

Jag är väldigt nöjd med Advice tjänster.

Alltid god och personlig service.

Advice har på ett professionellt och långsiktigt sätt hjälpt mig att navigera rätt i skattefrågor.

Advice ger bra service, har god kunskap och håller det de lovar.

Bra och snabb återkoppling. Personlig och hög servicenivå på alla kontakter.

Hjälp med alla sorters bolagsärenden

Ny lag om källskatt föreslås skjutas fram till 2024

Skatterättsnämnden har prövat självständigt bedriven näringsverksamhet

Jag uppskattar den personliga och proffsiga relationen och rekommenderar därför er gärna till kunder och andra

Jag rekommenderar Advice till vänner när det gäller skattefrågor kring såväl fåmansbolag som privatpersoner

Bra och kompetent rådgivning med snabb turn around time och god nåbarhet

Koll på årsbokslut och deklaration

Advice bolagsärenden

Allt som krävs kring hanteringen av ditt bolag

Köp ett färdigt aktiebolag

Advice renoverar och flyttar tillfälligt kontoret till våningsplan 1

Inlösen av aktier är inte överlåtelse – undantag för generationsskiften var inte tillämpligt

Skatteverket inför ny spärr mot bedrägeri med obehöriga ombud

Kontoret stängt vecka 30 och 31

Vi påminner våra deklarationskunder att skicka in deklarationen

Driftstörningar mellan torsdag kl 16.00 och måndag kl 9.00

Uppsägning av skatteavtal med Portugal och Grekland

Pandemin försvårar beräkning av vistelsetid i Sverige för utlandssvenskar

Så lyckas du med generationsskiftet

Dags för våra deklarationskunder att sammanställa deklarationsunderlag

Aktieköp från utländskt dödsbo betraktas som arv

Skatteverket ska särskilt granska hyresinkomster, e-handel, och nya skattereduktioner

Storbritannien numera tredje land i skattelagstiftningen

Extraknäck för juriststudenter!

Vinstutdelningar och andra värdeöverföringar vid permittering

Skattelättnadsperioden för utländska nyckelpersoner förlängs

Får arbetsgivaren betala ut bonus trots korttidsstöd?

Advice välkomnar de nya medarbetarna Julia, Emilia och Elin

Advice välkomnar den nya medarbetaren Hans Samuelsson!

Nya regler vid tillfälligt arbete i Sverige från 2021

Att tänka på i fåmansföretag inför årsskiftet

Inbetald kapitalvinst kan bli en gratiskredit

Skattenyheter i årets budgetproposition

Enklare att knyta nyckelpersoner till unga företag efter ny HFD-dom

Tjänster kring hanteringen av ditt bolag

Advice medlem i Alliott Global Alliance

Advice välkomnar den nya medarbetaren Victoria Kalemis Jörnsby

Advice startar redovisningsfirma, Advice Redovisning AB

Kontoret sommarstängt vecka 31-32

Omställningsstöd

Förslag om ändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

Väsentlig anknytning till Sverige p.g.a. bostad

Besked om skattefri aktiegåva till anställd

Sänkt kostnad för de nya tillfälliga anstånden

Nya coronabeslut: skattefri parkering och skattefri gåva

Ändrat tak för bostadsuppskoven och förslag om slopad uppskovsränta

Portugal inför tioprocentig skatt på svenska tjänstepensioner

Företag kan få ersättningsstöd för minskad omsättning

Tidig insamling av deklarationsmaterial

Frågor med anledning av coronavirusets spridning

Skatteverket ska särskilt granska bostads- och bilförmåner samt utlandsbosättningar

Dags för Advice deklarationskunder att sammanställa deklarationsunderlag

Ny anståndsmöjlighet för företag

Portugal fastställer skatt på utländska pensioner

Teckningsoptioner kan användas i samband med kvalificerade personaloptioner

Stor kvarskatt avseende inkomstår 2019?

Inflytande i näringsverksamhet medförde inte väsentlig anknytning

HFD ser inte skäl att avvika från praxis gällande beskattning av styrelsearvoden

Att tänka på i fåmansföretag inför årsskiftet

Nyheter inför årsskiftet

Sänkt gräns för lägsta aktiekapital

Differentierad aktieutdelning tjänstebeskattas

Marknadsmässig ränta på interna lån

Klargör nya domar möjlig vistelsetid i Sverige?

Konsultverksamhet som självständigt bedriven verksamhet

Gåvor av aktier i familjeföretag

Skattefrågor i budgetpropositionen

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i budgetpropositionen

Nytt uppskovstak vid bostadsbyten föreslås

Första förhandsbeskedet om kvalificerade personaloptioner

Kammarrätten delar Skatteverkets bedömning gällande sekretess avseende uppgifter på skattekontot

Tilläggsköpeskilling påverkade inte karenstiden

HFD-dom som rör personer med utländska försäkringar

Fortsatt skattefritt friskvårdsbidrag med 5 000 kr

Förhandsbesked om bedömning av tjänsteresor till tredje land vid tillämpning av ettårsregeln

Särskild löneskatt för äldre slopas

Nytt förhandsbesked om stadigvarande vistelse

Skatt över andra skiktgränsen sänks med 5 procent

Stopp för skattefria pensioner i Portugal

Beslut om nya regler för generationsskiften i fåmansföretag

Nya regler möjliggör generationsskiften

Dags att samla ihop deklarationsunderlag

Försäljning av fyra lägenheter beskattades som handel med bostadsrätter

Utdelning på anställdas preferensaktier ansågs inte utgöra ersättning för en arbetsprestation

HFD: EU-rätten stoppar personaloptionsbeskattning

Utdelningsbeskattning vid överföring till närståendes bolag

Aktiegåva till anställd var skattefri

Skatterättsnämnden tänjer på vistelsedagar i Sverige

Advice välkomnar den nya medarbetaren Sheila Grimstig

Att tänka på inför årsskiftet

Skattefritt friskvårdsbidrag med 6 500 kr enligt SRN

Prövning av marknadsmässig ränta

Stiftelse ansågs inte bildad vid stiftarens dödsfall

Se upp vid ägarförändringar i företag med utomstående

Skatteverket ger vägledning om incitamentsoptioner

Bostäder beskattas som inkomst av näringsverksamhet

Dags att se över löneuttagen för 2018

Nya regler kring hälso- och sjukvårdsförmån – hur påverkar det dig?

Aktieinnehav i ett fåmansföretag gav väsentlig anknytning till Sverige

Nytt HFD-avgörande om samma och likartad verksamhet i utomståenderegeln

Kammarrätten: Kan en stiftelse bildas vid stiftarens bortgång?

Styrelseuppdrag som konsultuppdrag? Två gränsdragningsfall

Skatterättsnämnden har prövat byggregeln i fråga om fast driftställe

Sverige inleder skatteavtalsförhandling med Portugal

Ställningstagande från Skatteverket om teckningsoptioner

Frivilliga rättelser begränsas i vissa fall

Förhandsbesked om skattefri gåva av aktier till anställda

Väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige medförde inte väsentlig anknytning

Kontoret sommarstängt vecka 30-31

HFD har prövat F-skattens verkningar

HFD har prövat två mål om stadigvarande vistelse

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat utomståenderegeln

En styrelseordförande har ansetts verksam i betydande omfattning

Regeringen begär omförhandling av Portugisiska skatteavtalet

Att garageplats tillförts innebär inte att bostadsrätten sålts

Regeringen går vidare med beskattning av inhyrd arbetskraft

Inget periodiskt understöd från amerikansk trust

Hög tid att skicka in deklarationsmaterial

Sänkt ränteinkomst på lån från aktieägare

Förslag om ändring av CFC-reglerna

Regeringen backar om exitbeskattning

Förhandsbesked avseende stadigvarande vistelse

Dags att skicka in deklarationsmaterial

Advice välkomnar den nya medarbetaren Annica Runér

Deklaration 2018

Golf omfattas nu av friskvårdsbidraget

Förhandsbesked om tillämpningen av utomståenderegeln

HFD: Reparationsavdrag för näringsfastighet med privat användning

Förhandsbesked avseende väsentlig anknytning till Sverige

Syntesiska incitamentsaktier kapitalbeskattas

SINK-skatten höjd från 20 procent till 25 procent

HFD fastslår besked kring reparationsavdrag för näringsfastighet med privat användning

Regeringen föreslår strängare men enklare skattetilläggsregler

Skatteverket vill se exitbeskattning vid utlandsflytt

Förslag om skattetillägg i vissa fall av frivilliga rättelser

Ta ut tillräckligt med lön 2017

25 procents skatt vid utdelning från onoterat cypriotiskt bolag

Högsta förvaltningsdomstolen ser igenom utländsk stiftelse

Skatteverket förlänger övergångstid att fakturera styrelsearvode

Fast driftställe knutits till Sverige genom mail och telefonsamtal

Ändring av portugisisk skattestatus för pensionärer utreds

Dags att anmäla verkliga huvudmän till Bolagsverket

Affärsförbindelse mellan företag har tillåtits vid prövning av utomståenderegeln

Regeringen går inte vidare med ändrade 3:12-regler

Samma och likartad verksamhet prövad vid lånat kapital

Automatiska upplysningar till Skatteverket om utländska konton

Skatterättsnämnden nekar avdrag för transaktionsförsäkring

Prövning av aktiegåvor vid anställningsförhållanden

Regeringen föreslår skattelättnader för personaloptioner för vissa företag

HFD nekar att styrelsearvode faktureras genom bolag

Johan Elveland ny delägare i Advice

Bolag på Brittiska Jungfruöarna motsvarar inte ett svenskt aktiebolag

Kammarrätten upphävde beskattning av Nice-resa

Kontoret sommarstängt vecka 30-31

Advice välkomnar fem nya medarbetare!

Svårt att dra gränsen mellan anställning och näringsverksamhet

Fullt avdrag avseende näringsfastighet som även har privat användning

Smittad verksamhet vid generationsskifte

Fastighetsutredningen presenterad: avskattning av fastigheter föreslås

Dags att deklarera!

Regeringen slopar vissa 3:12-förslag

SINK-skatt för utflyttade föreslås höjas till 25 procent

Portugal snart slut som skatteparadis för pensionärer?

Bolagsverket skapar register över verkliga huvudmän

Synsätt avseende förändring av bostadsrätt ska gälla först från 2018

Förändring av bostadsrätt kan utlösa vinstbeskattning

Hur många dagar får jag vara i Sverige efter utflyttning?

Liechtensteinsk stiftelse underkänns av Skatterättsnämnden

Lättade regler avseende personaloptioner föreslås

Fast driftställe för cypriotiskt bolag genom svenska ägare

Skatterättsnämnden har nekat att styrelsearvode faktureras genom bolag

Fyllnadsinbetalning innan 13 februari 2017

Förändringar på personalområdet

Från årsskiftet gäller rutavdrag för ytterligare några tjänster

Har du skatt att betala som ska betalas senast den 12 december?

Högsta förvaltningsdomstolen uttalar sig om friskvårdsförmåner

Skatterättsnämden har prövat två fall av andelsbyten

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat två fall av väsentlig anknytning

Högsta förvaltningsdomstolen har nekat Skatteverket att fatta ett nackdelsbeslut

Ta ut lön 2016

Förändringar av 3:12-reglerna har presenterats

Stopplagstiftning angående kattrumpor

HFD fastställer förhandsbesked avseende aktiegåva vid generationsskifte

Även Skatterättsnämnden har prövat tre fall av aktiegåvor

Stort intresse när Advice pratade utflytt till Portugal

HFD har prövat villkor avseende syntetiska optioner

Omfattande fastighetsförsäljningar är inte handel med fastigheter

Näringsbeskattning för mäklare vid försäljning av egna bostadsrätter

Skatterättsnämnden har prövat konsultregeln

Förslag att taket vid uppskov tillfälligt ska försvinna

Förslag om golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen

Rutavdraget gäller nu för fler tjänster

3:12-utredningen förväntas redovisas den 1 november

Kom och prata utflytt till Portugal!

Slutskattebesked redan i september för vissa företagare

HFD: Skatteflyktslagen tillämplig på ett kringgående avseende kvalificerade aktier

HFD fastställer förhandsbesked om samma eller likartad verksamhet inom advokatverksamhet

Skatterättsnämnden har prövat friskvårdsförmåner

Väsentlig anknytning genom innehav i ett börsnoterat aktiebolag

Skatterättsnämnden godtar gåva av fastighet till anställd

Kunderna ger Advice högt betyg

Jan Carlzons lån inte förbjudet

IT-konsulter var inte utomstående ägare i Klarna

HFD ändrar förhandsbesked om omstrukturering

Regeringen förlänger tiden för 3:12-utredningen till den 1 november

Inga Advice-kunder i de läckta så kallade Panamadokumenten

Regeringen presenterar 10-punktsprogram för att motverka skatteflykt och penningtvätt

Arbetsgivaravgifterna för unga ändras från och med den 1 juni

När kommer slutskattebesked från Skatteverket?

Hemsidan numera mobilanpassad

Medarbetarna på Advice önskar alla en trevlig och solig sommar!

Dags att deklarera

Nyheter på medarbetarområdet

Rättsfall 1: Gåva och kvalificerade aktier

Rättsfall 2: Fråga om eftertaxering av tilläggsköpeskilling

Rättsfall 3: Förhandsbesked om väsentlig anknytning på grund av aktieinnehav

Rättsfall 4: Avgörande om frivillig rättelse

Rättsfall 5: Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden om valutakursförluster

Rättsfall 6: Utländska bolagsformer motsvarar inte svenska aktiebolag vid tillämpning av reglerna om näringsbetingade andelar

Incitamentsutredningen

Sänkt moms på mindre reparationer

Förhandsbesked avseende generationsskifte

2016 – ett spännande skatteår

Missa inte den 14 mars!

Inför deklaration 2015

Förhandsbesked om gåva av aktier till familjemedlem

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

RUT-avdraget begränsas

ROT-avdraget sänks

Jobbskatteavdraget trappas av

Begränsad uppräkning av den nedre gränsen för statlig inkomstskatt

Höjd beskattning för sparande i kapitalförsäkring och investeringssparkonto

Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter

Slopad skattereduktion för gåva

Slopad nedsättning av socialavgifter för unga tidigareläggs

Sänkt skatt för pensionärer

Budgetpropositionen 2016

Slutskattebesked i september

Nya regler för arv i internationella situationer

Aktuella skattefrågor

Nya rättsfall avseende näringsbetingade andelar

Låneförbudet och den förbjudna kretsen

Nya medarbetare

Överlåtelse av fastighet till eget och närståendes aktiebolag har inkomstskattemässigt ansetts utgöra gåva

Upprepade interna aktieöverlåtelser anses strida mot skatteflyktslagen

Förhandsbesked om blankning av aktier

Översyn av vissa frågor gällande fastighet och stämpelskatt

Bolag nekas avdrag för kostnader för kundevent

Slopad skattereduktion för gåva

Promemoria om begränsad skattefrihet för utdelning

Företagskommitténs förslag om neutral bolagsskatt

Gåva av fastighet

Dom i PwC-målet

Utökad utredning om 3:12-reglerna

Fast driftsställe för utländska företag

Snart dags att deklarera!

Påminnelse om inbetalning till skattekontot

Skatteverkets granskning 2015

Förändrad avdragsrätt för pensionssparande

Slopad skattereduktion för gåvor

Nyheter på medarbetarområdet

Att tänka på inför årsskiftet

Inga stora skattenyheter efter budgetkalabaliken

Statslåneräntan 2014 – inkomstår 2015

Skatteinbetalning

Samma eller likartad verksamhet

Nyheter på momsområdet

Skattetillägg och skattebrott

Advice skaffar hjärtstartare

Nya regeringens första förslag på ändringar på skatteområdet

Senaste nytt för fåmansföretag

Gåva av fastighet

Betänkande om enklare regler för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag

Överenskommelse om välfärd utan vinstintresse

Skattenyheter i korthet

Val 2014 special

Kommande utredning för skatteregler för incitamentsprogram

Nytt från Bokföringsnämnden avseende avskrivning på fastigheter

Företagsskattekommittéens förslag om nya regler för bolagsbeskattning

Glöm inte att betala skatten

Skattenyheter 2014

Högsta förvaltningsdomstolen utvidgar utomståenderegeln

Skattefri pension vid flytt till Portugal

Förslag om förändringar i bostadsbeskattningen

Inget momsavdrag vid försäljning av aktier i dotterbolag

Scroll to Top