Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Skattelättnadsperioden för utländska nyckelpersoner förlängs

Utländska nyckelpersoner och experter som kommer till Sverige för arbete och uppfyller kraven för ”expertskatt” beskattas i praktiken endast för 75 procent av sin inkomst. Skattelättnaden innebär därtill att arbetsgivaren endast betalar arbetsgivaravgifter på 75 procent av inkomsten. Tidsperioden för skattelättnaden förlängs nu genom en ändrad lag från tre år till fem år. Ändringen gäller från och med den 1 januari 2021.

Syftet med att förlänga tidsperioden för skattelättnaden är att de svenska reglerna ska kunna konkurrera med andra länder i Europa med motsvarande mer förmånliga beskattningsregler. Sverige riskerar annars sämre möjligheter att rekrytera utländska experter, forskare och nyckelpersoner. 

”Expertskattereglerna” innebär att utländska företagsledare, forskare och experter som tillfälligt arbetar i Sverige kan ansöka om tillfällig skattelättnad under en tidsperiod som nu förlängs från tre till fem år. Reglerna omfattar experter som är specialister inom en tekniskt avancerad och kunskapsintensiv verksamhet, högt kvalificerad forskare, personer i företagsledande ställning och andra nyckelpersoner.

För att avgöra vem som är expert i lagens mening finns en förenklingsregel som medför att den som har en månadslön som uppgår till minst två prisbasbelopp anses som en expert. För att förenklingsregeln ska vara uppfylld krävs att lönen ska vara högre än 95 200 kr i månaden under 2021. Vid lägre lön än den nivån ställs högre krav för att bevisa att den ansökan avser är expert i reglernas mening.

Den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2021 men gäller för vistelser som påbörjats efter den 31 maj 2020. Experter som påbörjat sin vistelse efter den 1 juni 2020 måste lämna in en ny ansökan senast den 31 mars 2021 för att få ett beslut som gäller i fem år. 

Scroll to Top