Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Särskild löneskatt för äldre slopas

Från och med den 1 juli 2019 slopas den särskilda löneskatten för äldre som tidigare tagits ut på inkomster (lön, arvoden, förmåner m.m.) hos personer över 65.

Lagändringen innebär att det blir billigare att ha anställda som fyllt 65 vid årets ingång då den särskilda löneskatten på 6,15 % avskaffas och de totala sociala avgifterna därmed uppgår till 10,21 %. Den särskilda löneskatten slopas även vid aktiv näringsverksamhet för personer som fyllt 65 vid årets ingång och egenavgifterna sänks därmed till 10,21 %.  Lagändringen innebär även att de sociala avgifterna för de födda före 1937 försvinner helt.

De nya reglerna och de lägre sociala avgifterna ska tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 30 juni 2019. För de som bedriver aktiv näringsverksamhet under hela året gäller det att hålla tungan rätt i mun här eftersom inkomsten fördelas lika över året. Det innebär att lika stora delar av inkomsten ska ha de högre sociala avgifterna som de lägre om det inte är möjligt att bevisa att en större del av inkomsten är hänförlig till tiden efter 30 juni.

Scroll to Top