Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

IT-konsulter var inte utomstående ägare i Klarna

IT-konsulter var inte utomstående ägare i Klarna

[2016-06-10] Kammarrättsdom: Klarnas delägare har inte kunnat tillämpa utomståenderegeln då IT-konsulterna inte sågs som utomstående ägare. Kammarrätten anser att aktieägaravtalet och omständigheterna talar för att parterna gemensamt bedrivit verksamheteten. IT-konsulternas arbete utgjorde en avgörande faktor för Klarnas verksamhet.

Frågan är om IT-konsulternas indirekta ägande i Klarna medför att grundarnas andelar ska anses vara kvalificerade. Kammarrätten anser att IT-konsulterna har bidragit med en plattform som varit avgörande för Klarnas verksamhet. Utan plattformen hade grundarnas affärsidé inte verkställts.  IT-konsulterna har genom upprättandet av plattformen varit verksamma i betydande omfattning i Klarna och de anses genom sina indirekta innehav inte som utomstående ägare. 

Samma eller likartad verksamhet
Kammarrätten anser att överföringen av plattformen från IT-konsulterna till Klarna medför att parterna omfattas av begreppet samma eller likartad verksamhet och andelarna är även på den grunden att anses som kvalificerade. 

Scroll to Top