Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

HFD nekar att styrelsearvode faktureras genom bolag

Advice Skatteinfo har tidigare i år skrivit om Skatterättsnämndens besked att neka att styrelsearvoden fakturerades genom eget bolag. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställer nu beskedet. Det är bara när uppdragen är tillfälliga och särskilt avgränsade som detta tillåts.

Uppdrag som styrelseledamot kan bara innehas av en fysisk person enligt aktiebolagslagen. Det har därför funnits en stark presumtion för att sådana uppdrag i normalfallet ska beskattas som lön för utföraren och med arbetsgivaravgifter för uppdragsgivaren.

Ett ändrat näringsverksamhetsbegrepp har av många inklusive Skatteverket tolkats som att det var möjligt att bedriva styrelseuppdrag genom bolag för de som hade tre eller fler sådana uppdrag. I det aktuella fallet ville sökanden få prövat om styrelsearvoden gick att fakturera bolag som han indirekt var ägare i.

HFD slår fast att det endast är möjligt att fakturera styrelseuppdrag som avser en begränsad tid och gällt specifika insatser. Inte heller för styrelseproffs med väldigt många olika uppdrag är detta alltså möjligt. HFD:s dom klargör därmed rättsläget vad gäller uppdrag av personlig karaktär och där uppdragstagaren har ett personligt ansvar. Till sådana personliga uppdrag hör även VD-uppdrag. De tillfälliga uppdrag som detta godtas för kan vara så kallade saneringsuppdrag för en ”företagsdoktor”.

Skatteverket ändrar sin syn efter domen

Skatteverket har efter domen meddelat att den praxis som tillämpats enligt vilken fler tillåtits att fakturera styrelsearvoden nu ändras. När det gäller uppdragsavtal ingångna före domen (20 juni 2017) bör dessa kunna accepteras för de arvoden som betalas ut under innevarande räkenskapsår. Samma sak gäller för arbetsgivaravgifterna.

Skatteverket meddelar även att några retroaktiva ändringar inte behöver ske i de fall där Skatteverkets tidigare ställningstagande har följts.

Har du frågor om gränsdragningen mellan tjänsteinkomst och näringsinkomst eller vad för slags uppdrag som kan faktureras i bolag är du välkommen att kontakta oss.

Scroll to Top