Kommande utredning för skatteregler för incitamentsprogram

Kommande utredning för skatteregler för incitamentsprogram

[2014-09-01] Skattereglerna för incitamentsprogram ska ses över i en särskild utredning. Det gäller tilldelning av optioner och andra aktierelaterade instrument.

Sammanfattningsvis ska utredaren kartlägga och analysera såväl rättsläget som användandet av olika typer av incitamentsprogram. Detta då de olika regelverken i dagsläget inte tydligt hanterar uppkomna frågeställningar i samband med beskattning vid incitamentsprogram.

I stället har rättsläget till stor del fått utvecklas i praxis, där ett antal frågor fortfarande är obesvarade. Resultatet av utredningen ska presenteras senast den 15 oktober 2014.

Scroll to Top