Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Automatiska upplysningar till Skatteverket om utländska konton

Sverige har sedan länge informationsutbytesavtal med ett stort antal länder. Det innebär att Skatteverket från dessa länder kan begära uppgifter om utländska konton, ägarförhållanden i bolag m.m.

Från och med i höst kommer uppgifter om finansiella konton, vilket innefattar kapitalförsäkringar, värdedepåer och livförsäkringar, från de berörda länderna i stället automatiskt till Skatteverket. Detta kommer att förenkla i Skatteverkets utredningar som rör utländska transaktioner.

Den som har oredovisade tillgångar eller inkomster i utlandet har alltid möjlighet att frivilligt rätta dessa hos Skatteverket. På så sätt undviks skattetillägg och anmälan för ett eventuellt brott om inte Skatteverket har påbörjat en utredning innan en sådan rättelse kommer in. Advice har genom åren hjälpt till med ett stort antal frivilliga rättelser. Ofta är det strukturer eller konton som har ärvts och inte satts upp av dem som nu vill rätta dessa. Kontakta oss om du behöver hjälp med eller rådgivning kring en frivillig rättelse.

När det automatiska informationsutbytet inleds i höst deltar samtliga EU-länder, utom Österrike (ansluter nästa år) samt ytterligare omkring 25 länder varav många har betraktats som skatteparadis. 2018 ansluter ytterligare omkring 50 länder.

Scroll to Top