Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Skatteverket förslår enklare regler för stadigvarande vistelse

Skatteverket har föreslagit till regeringen att en definition för stadigvarande vistelse införs i inkomstskattelagen. En person som flyttat från Sverige, men som stadigvarande vistas här är obegränsat skattskyldig här. Även en person som aldrig varit bosatt i Sverige, men som visats här stadigvarande är obegränsat skattskyldig här. Stadigvarande vistelse är dock inte definierat i lagen utan definitionen bygger i stället på en omfattande praxis, vilket medför att bestämmelsen i många situationer är oförutsägbar och svårtillämpad.

Skatteverkets förslag är att stadigvarande vistelse definieras som vistelse som under ett kalenderår omfattar fler än 160 vistelsedagar, eller fler än 120 vistelsedagar om antalet vistelsedagar även under det närmaste föregående året översteg 120 vistelsedagar.

Med vistelsedag menas i förslaget dagar som är förenad med dygnsvila.

Skatteverkets förslag har till syfte att reglerna ska bli tydligare och enklare att tillämpa och detta ökar då även förutsägbarheten.

Enklare regler gynnar både utflyttade personer i sin planering och bedömning och även Skatteverket i sina utredningar. Nuvarande regler tenderar även att leda till mycket diskussioner och ansökningar om förhandsbesked vilket också torde minska om lagförslaget antas. I en jämförelse med hur praxis har utvecklats anser vi även att de föreslagna reglerna är mer generösa än nuvarande regler. Skatteverket har föreslaget att ändringarna ska börja gälla från den 1 januari 2025 och vi följer om detta blir av.

Scroll to Top