Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Marknadsmässig ränta på interna lån

I en kammarrättsdom har en 15-procentig ränta på delägarlån till bolag beskattats som förtäckt utdelning. Mer anmärkningsvärt är att Skatteverket ansett att en schabloniserad ränta om statslåneräntan plus 5 procent har varit marknadsmässig i detta fall. Kammarrätten anser nivån vara väl avvägd.

I målet har bolaget gjort avdrag för räntebetalningar till kapitalförsäkringar som tillhört bolagets ägare. Lånebeloppet har varit betydande och räntesatsen var satt till 15 procent. Skatteverket ansåg att räntan var för hög och beslutade att den delen av räntan som översteg Skatteverkets uppfattning av marknadsmässig ränta, i det här fallet statslåneräntan plus fem procent, skulle beskattas som förtäckt utdelning.

Kammarrätten konstaterar att begreppet marknadsmässig ränta saknar vidare reglering och att det är en bevisfråga som får avgöras från fall till fall. I domen räknas en rad omständigheter upp som kan påverka räntans marknadsmässighet. Vad som exakt är marknadsmässigt i det enskilda fallet kan vara svårt att bestämma varför viss schablonisering är nödvändig. Det kan vara av vikt att jämföra interna räntevillkor med bolagets externa räntevillkor. I målet fanns emellertid inga lån att jämföra med, varför övriga omständigheter kom att bedömas. Till dessa omständigheter kom bland annat bolagets resultat, risker, långivarnas insyn i bolaget samt andra säkerheter att tillmätas vikt.

Kammarrätten bedömde att räntesatsen om 15 procent är högre än marknadsmässig, samt att Skatteverkets schabloniserade ränta om statslåneräntan plus fem procent framstår som välavvägd.

Har du frågor om slutsatser från domen kan användas i ert fall eller andra frågor om rimlig och marknadsmässig räntenivå på interna lån är du varmt välkommen att kontakta oss för en bedömning i ert fall.

Scroll to Top