Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Att tänka på inför årsskiftet

Så här års är det som företagare en god idé att se över om det finns anledning att vidta några åtgärder innan årsskiftet. Advice listar här en rad saker att tänka på inför julhelgen och årsskiftet.

Viktiga beloppsgränser för löneuttag 2018

Tänk på att det finns olika beloppsgränser när man ser över sitt löneuttag. Följande beloppsgränser kan vara bra att känna till och reflektera över;

  • 364 000 kr ger maximal sjukpenning
  • 455 000 kr ger maximal föräldrapenning
  • 504 375 kr ger maximal pensionsavsättning för allmän pension
  • 455 200 kr utgör gränsen för statlig inkomstskatt (20 %)
  • 662 200 kr utgör gränsen för statlig inkomstskatt (25 %)

De flesta har rätt till ett grundavdrag på 13 400 kr. I praktiken kan man därför tjäna 468 600 kr innan den statliga inkomstskatten slår till. Brytpunkten för den högre statliga inkomstskatten blir 675 600 kr.

Har du fyllt 65 år under 2018 och har ett eget företag?

Då har du möjlighet att påverka din inkomst genom att vänta med att ta ut lön till efter årsskiftet. Från och med året efter 65-årsdagen är arbetsgivaravgifterna lägre (16,36 %). Dessutom är grundavdraget och jobbskatteavdraget högre.

Ränta

Har du lånat pengar till ditt företag? I så fall har ditt företag möjlighet att betala en marknadsmässig ränta på din fordran. Det är viktigt att lånet är dokumenterat genom ett skuldebrev och att företaget lämnar kontrolluppgift till Skatteverket där utbetald ränta och skatteavdrag framgår. Du beskattar inkomsten till 30 % i kapital.

Inventarier

Tänk på att du kan göra värdeminskningsavdrag på inventarier som skaffas och tas i bruk före årsskiftet. Inventarier av mindre värde får skrivas av direkt. Med begreppet mindre värde åsyftas ett värde som understiger ett halvt prisbabelopp d.v.s. 22 750 kr (exkl. moms) för räkenskapsår med bokslut under 2018.

Friskvårdsbidrag

Kom ihåg att utnyttja ditt skattefria friskvårdbidrag före årsskiftet. Enligt Skatteverkets riktlinjer får sådant bidrag högst uppgå till 5 000 kr/anställd/år (inkl. moms). (Skatterättsnämnden har nyligen meddelat att 6 500 kr kan accepterats vilket Advice skrivit om, och detta kan komma att överklagas.) Alla anställda måste omfattas av lika stort friskvårdsbidrag och av samma villkor.

Minnesgåva

En minnesgåva kan t.ex. ges om man har fyllt jämt eller för en lång och trogen tjänst. Sådan gåva kan högst uppgå till 15 000 kr (inklusive moms). Det är viktigt att värdet av gåvan inte överstiger det högst tillåtna gränsvärdet annars beskattas minnesgåvan från första kronan.

Julgåva

Gränsen för skattefri julgåva uppgår till 450 kr (inkl. moms). Det är viktigt att värdet av gåvan inte överstiger det högst tillåtna gränsvärdet annars beskattas julgåvan från första kronan. Julgåvan måste ges till samtliga på företaget och får inte bestå av kontanter.

Julbord

Julbord är en skattefri förmån i form av intern representation (t.ex. personalfest). Numera gäller att företaget får ett skäligt avdrag med högst 60 kr/ person (plus moms) för förfriskningar och enklare förtäring och för kringkostnader med högst 180 kr/person (plus moms). Med kringkostnader åsyftas t.ex. utgifter för underhållning. Vid personalfester får avdrag göras även för deltagande familjemedlemmar till anställda och pensionerade anställda.

Karensdagen ersätts av ett karensavdrag

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och ersätts av ett karensavdrag som görs på sjuklönen i samband med sjukfrånvaro. Framöver ska man beräkna sjuklön från dag 1 och från den lönen göra ett karensavdrag. Avdraget är 20 % av den anställdes sjuklön som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. Karensavdraget får bara dras mot den anställdes sjuklön. Det ska inte beräknas något nytt karensavdrag om man insjuknar igen inom 5 dagar. Karensavdrag ska inte heller göras vid fler än tio tillfällen under en 12-månaders period. Om du har ett aktiebolag räknas du som anställd i ditt företag och karensavdraget görs enligt samma regler för dig som för dina anställda.  

Gränsbelopp för utdelning 2018

Gränsbelopp beräknat enligt förenklingsregeln uppgår till 169 125 kr för samtliga andelar i företaget. Om man t.ex. äger 50 % av företaget får man tillgodoräkna sig 50 % av beloppet.

Vid beräkning av gränsbeloppet enligt huvudregeln kan man under vissa förutsättningar få tillgodoräkna sig s.k. lönebaserat utrymme. För att få utnyttja löneunderlaget måste du eller din närstående under 2017 ha tagit ut en kontant lön på 369 000 kr (6 inkomstbasbelopp) + 5 % av bolagets totala löner alternativt 590 400 kr (9,6 inkomstbasbelopp). 

Gränsbelopp för utdelning 2019

Om du vill utnyttja reglerna om lönebaserat utdelningsutrymme vid beräkningen av ditt gränsbelopp för 2019 ska du komma ihåg att det är kontant utbetalda löner under 2018 som påverkar beräkningen. För att få utnyttja löneunderlaget måste du eller din närstående ha tagit ut en kontant lön på 375 000 kr (6 inkomstbasbelopp) + 5 % av bolagets totala kontanta löner alternativt 600 000 kr (9,6 inkomstbasbelopp).

Utdelning under 2019 redovisas i deklarationen våren 2020.

På väg att starta nytt företag?

Har du planer på att starta verksamhet i ett nytt aktiebolag bör du se till att du äger bolaget den 31 december 2018. Gränsbeloppet tillgodogörs den som äger aktierna vid årets ingång d.v.s. den 1 januari 2019. Under 2019 ger förenklingsregeln 171 875 kr i gränsbelopp. Missa inte en gränsbeloppsberäkning av första året!

Scroll to Top