Slopad skattereduktion för gåva

Den 1 januari 2012 infördes skattereduktion för fysiska personers gåvor till ideell verksamhet. I budgetpropositionen för 2015 redovisade regeringen att den ansåg att skattereduktionen för gåvor bör slopas. Regeringen föreslår nu åter ett slopande av skattereduktion för gåvor i årets budget. Eventuell betald årsavgift för godkänd gåvomottagare som avser år 2016 ska betalas tillbaka till den som har betalat avgiften.

Anledningen till slopandet är bland annat att en skattereduktion för gåvor inte är förenligt med avdragsförbudet för personliga levnadskostnader dit bland annat gåvor inkluderas. En majoritet av de remissinstanser som har yttrat sig motsätter sig förslaget att slopa skattereduktionen för gåvor.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Scroll to Top