Skattefri pension vid flytt till Portugal

Skattefri pension vid flytt till Portugal

[2014-04-07] Portugal införde för ett par år sedan fördelaktiga skatteregler för pensionärer som flyttar till Portugal. Bestämmelserna innebär att pensioner inte beskattas i Portugal.

För svenska pensionärer innebär detta, på grund av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal, att tjänstepension från privat tjänst kan bli helt skattefri vid bosättning i Portugal. Det har länge varit osäkert hur reglerna skulle komma att tillämpas på grund av att det portugisiska skatteverket tolkade reglerna annorlunda.

Under förra året började det portugisiska skatteverket utfärda skattsedlar där någon skatt inte debiterades på inkomst av tjänstepension. Därmed har det bekräftats att systemet fungerar i praktiken.

Tjänstepension från privat tjänst blir skattefri i såväl Portugal som Sverige. Övriga pensioner beskattas fortfarande i Sverige, men skatten kan sänkas till 20% vid flytt från Sverige.

Portugal har också förmånliga skatteregler för utdelningar och kapitalvinster. Det kan därför vara värt att överväga en flytt till Portugal när det blir aktuellt med ägarskifte i ditt företag och efterföljande pensionering.

Scroll to Top