Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Aktieinnehav i ett fåmansföretag gav väsentlig anknytning till Sverige

Ett innehav av 12,21 procent av aktierna i ett fåmansföretag gav väsentlig anknytning till Sverige enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN). Om ägandet minskar till 9,9 procent upphör den väsentliga anknytningen enligt nämnden.

Sökanden i SRN var en kvinna som är medborgare i ett annat EU-land och bosatt i utlandet med sin utländske make och sina barn. Hon flyttade under mitten av 90-talet till Sverige och var bosatt här fram till 2010. Tillsammans med sin make har hon fram till maj 2018 ägt en bostadsrätt i Sverige. De har även ägt en villa här som har sålts och tillträddes av nya ägare i juli 2018. Innan utflytten från Sverige var villan familjens permanentbostad. Hon besöker Sverige 4-5 gånger per år, 3-4 dagar per besök.

Sedan 2003 innehar kvinnan 12,21 procent av aktierna i ett svenskt fåmansbolag. Resterande aktier i bolaget ägs av två icke närstående personer.
Fåmansbolaget äger 94,25 procent av aktierna i ett annat företag som i sin tur innehar samtliga andelar i 14 underliggande bolag, varav åtta är svenska. Sökanden är verksam i två av de 14 bolagen som VD och styrelseledamot. Bolagen som hon är verksam i är utländska. Fram till våren 2018 var hon även styrelseledamot i moderbolaget och ett annat svenskt bolag.

Frågorna som kvinnan ställde till SRN var om hon ska anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter att makarnas villa sålts och om svaret i så fall påverkas av om hennes andelsinnehav i fåmansföretaget minskar till 9,9 procent.

Nämnden gjorde bedömningen att kvinnan genom sitt innehav om 12,21 procent i fåmansaktiebolaget har väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige. Med hänsyn till vilken vikt denna anknytningsfaktor tillmäts i praxis medför det enligt nämndens mening att hon har väsentlig anknytning till Sverige. Om hon minskar sitt innehav till 9,9 procent ansåg nämnden att hon inte längre kommer att ha väsentlig anknytning hit.

Två av nämndens ledamöter var av avvikande mening. De anförde att efter att hon har frånträtt den tidigare permanentbostaden är hennes anknytning till Sverige förutom aktieinnehavet endast är att hon före utflytten 2010 varit bosatt här i cirka 15 år. Mot denna bakgrund och med hänsyn till syftet med regeln om väsentlig anknytning, vilket är att förhindra s.k. skenbosättning i utlandet, ansåg minoriteten att hon inte kan anses ha väsentlig anknytning till Sverige.

Frågan om väsentlig anknytning till Sverige föreligger eller ej måste bedömas utifrån varje enskilt fall. Kontakta oss gärna om du frågor om just din situation.

Scroll to Top