Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Jan Carlzons lån inte förbjudet

Jan Carlzons lån inte förbjudet

[2016-06–10] Kammarrätten meddelade den 18 maj 2016 att det lån som Jan Carlzon tagit och där säkerhet utgjordes av aktier i hans utländska bolag inte var förbjudet på grund av att banken förvaltar bolagets kapital.

Banken hade lånat ut pengar till Jan Carlzon som hade ställt aktierna i sitt utländska bolag som säkerhet för lånet. Samtidigt ingick bolaget avtal med banken om diskretionär förvaltning av samma belopp. Skatteverket menade att bolaget ställt säkerhet för lånet i och med avtalet om diskretionär förvaltning.

Kammarrätten ansåg däremot att för att en åtgärd ska kunna utgöra ställande av säkerhet, krävs att långivaren har rätt att tillgodogöra sig betalning ur säkerheten om låntagaren brister i fullgörandet av sin del av avtalet. Skatteverket har inte visat att det är fråga om ett lån enligt 11 kap. 45 § Inkomstskattelagen (1999:1229).

Scroll to Top