Allt som krävs kring hanteringen av ditt bolag

Vi erbjuder hjälp med nyemissioner, fondemissioner, indragning av aktier, utgivning av konvertibla skuldebrev, utgivning av teckningsoptioner, namnbyten, räkenskapsårsändringar, ändring av bolagsordning, anmälan om extra vinstutdelning, anmälan om verklig huvudman, likvidationer och avregistreringar.

Information om emissioner – ladda ner info-blad här (pdf)
Information om likvidation – ladda ner info-blad här (pdf)

Kontakta oss för mer info eller beställning av övriga bolagsärenden.

Scroll to Top