Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Nya coronaanstånd för företagare

Företag som drabbats av ansträngd likviditet till följd av pandemin erbjuds nu utökade möjligheter att få tillfälliga anstånd med skatt- och avgiftsinbetalningar. Coronaanstånden utökas nu vad gäller antalet redovisningsperioder som anstånd kan ansökas för. Inom kort förväntas reglerna även utökas med en förlängning av anståndstiden med maximalt två år i kombination med en löpnade avbetalningsplan.

Nyligen infördes en utvidgning av anståndsreglerna med inbetalningar på skattekontot av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Utökningen innefattar bland annat ytterligare tre redovisningsperioder för inbetalningar av moms för företag med månadsredovisning och ytterligare två redovisningsperioder för betalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Anstånd kan således ansökas för totalt nio redovisningsperioder för respektive kategori. För de företag som redovisar moms kvartalsvis utökas möjligheten för anstånd till tre kvartal och för de företag som redovisar moms på årsbasis till två perioder. Stödåtgärderna införs trots att majoriteten av restriktionerna hävdes den 9 februari med hänsyn till att de restriktioner som funnits påverkat företagen även under inledningen av 2022.

Regeringen har dessutom föreslagit en lagändring avseende förlängning av anståndstiden i kombination med en löpande avbetalningsplan. Den ursprungliga anståndstiden uppgick till 12 månader med möjlighet till förlängning med 12 månader. Förslaget innebär ytterligare 24 månaders förlängning av anståndstiden under förutsättning att det finns en avbetalningsplan som godkänts av Skatteverket. Den maximala anståndstiden uppgår således till fyra år.

Regeringens förslag avseende förlängning av anståndstiden förväntas träda i kraft den 7 mars 2022.

Scroll to Top