Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Försäkringar ett bra verktyg vid arvsplanering

Med hjälp av en försäkring med förmånstagarförordnande kan du öka den ekonomiska tryggheten för dina nära och kära om något händer dig. En försäkring med förmånstagarförordnande anses inte ingå i kvarlåtenskapen efter den som avlider, utan faller i stället utanför den fördelning som fastställs genom den legala arvsordningen eller enligt ett testamente.

Har du till exempel i ditt testamente förordnat att all din kvarlåtenskap ska tillfalla dina barn medan din sambo står som förmånstagare till försäkringen, kommer alltså kvarlåtenskapen efter dig att tillfalla dina barn och försäkringen tillfalla din sambo.

Det är av flera skäl viktigt att inte glömma bort dessa försäkringar vid en familjerättslig genomgång. För den som blir sambo är det viktigt att komma ihåg att många försäkringar som utgångspunkt har sambor eller makar som förmånstagare i första hand. Vill man något annat, behöver man alltså kontakta försäkringsbolaget och ändra förmånstagarförordnandet.

Försäkringar kan även vara en viktig del i arvsplaneringen för sambor som har barn tillsammans eller för makar som har särkullbarn. I dessa fall har barnet enligt lag alltid rätt att begära ut sin laglott av den avlidne föräldern, vilket kan innebära att den efterlevande sambon eller maken inte har ekonomisk möjlighet att bo kvar i den tidigare gemensamma bostaden. Eftersom försäkringar med förmånstagarförordnande inte ingår i kvarlåtenskapen och alltså inte ingår i beräkningen av laglotten (dvs inte ökar laglotten), kan försäkringar fungera som ett sätt att finansiera utbetalning av laglotten och säkerställa att efterlevande make eller sambo kan bo kvar.

Som ett led i vår rådgivning kan vi hjälpa dig att räkna på hur mycket ni behöver få ut i försäkringsersättning för att kunna trygga upp varandra vid dödsfall, så att ni kan teckna rätt försäkringar i tid. Kontakta oss gärna!

Scroll to Top