Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Ny dom förenklar användandet av utomståenderegeln

Investerare som köper aktier genom en nyemission från ett fåmansföretag där de själva är aktiva får räknas som utomstående. Detta meddelar Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i en ny dom som återställer ordningen gällande utomståenderegelns tillämplighet. Detta förutsatt att investerarna är passiva i företaget som utomståenderegeln prövas för.

En andel i ett fåmansföretag är som utgångspunkt kvalificerad bland annat om delägaren är verksam i betydande omfattning. Om företaget ägs av utomstående ägare till minst 30 procent och de utomstående ägarna har rätt till utdelning ska andelen i stället endast anses som kvalificerad om det finns särskilda skäl, enligt den så kallade utomståenderegeln. Är utomståenderegeln tillämplig skattar verksamma delägare 25 procent på utdelning och kapitalvinst.

Efter ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) sommaren 2022 rådde en förvirrad situation avseende utomståenderegelns tolkning i vissa situationer. SRN tolkade bestämmelsen som att överföringen av kapital genom en nyemissionen medförde att företagen ansågs bedriva ”samma och likartad” verksamhet varmed indirekta ägare ofta inte kunde medräknas som ”utomstående” delägare. Tolkningen innebar därtill att det krävdes ingående utredning om huruvida indirekta investerare själva var aktiva inte bara i företaget som investeringen gjordes i, utan även i företaget som investeringen skedde från.

Den fråga som HFD nu prövat var om ett fåmansföretags köp av aktier genom en nyemission i ett annat fåmansföretag innebär att företagen anses bedriva ”samma och likartad” verksamhet. HFD gör i domen klart att, i fråga om utomståenderegeln, ska tillförandet av kapital i en sådan situation inte medföra att företagen anses bedriva ”samma och likartad verksamhet”.

Delägarna i det företag varifrån investeringen sker genom nyemissionen ska därmed anses vara utomstående ägare i förhållande till den verksamma ägaren vars aktier det är som prövas. Detta innebär alltså att den verksamme ägarens aktier kan betraktas som passiva (om det utomstående ägandet är över 30% och andra krav är uppfyllda).

Tolkningen är i linje med utomståenderegelns syfte och kommer att möjliggöra en tillämpning av utomståenderegeln i större utsträckning. Domen medför en mer ändamålsenlig och rimlig bedömning för en delägare som vill tillämpa utomståenderegeln och därmed även ska stå för den bevisningen som krävs om att förutsättningarna är uppfyllda.

Vi hjälper dig att utreda om utomståenderegeln är uppfylld i din situation. Kontakta oss gärna för en diskussion om detta.

Scroll to Top