Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Nytt förhandsbesked om stadigvarande vistelse

Begreppet ”stadigvarande vistelse” är något som vi på Advice skrivit om ett flertal gånger. Anledningen till detta är för att det är något som vi ofta får frågor om, det är något som det kommer en hel del avgöranden om och något som trots en stor mängd praxis det ändå råder en stor osäkerhet om i många fall. I detta besked accepterades tre månaders sommarvistelse i kombination med tre veckor under påsken och därtill som mest ytterligare två veckor.

Stadigvarande vistelse i Sverige medför obegränsad skattskyldighet här för personer som inte är bosatta här och inte heller har väsentlig anknytning till Sverige. För att en vistelse i Sverige ska anses vara stadigvarande ska vistelsen i princip vara en sammanhängande period på sex månader eller mer. Tillfälliga avbrott i Sverigevistelsen ska medräknas i den sammanhängande vistelsen. Vad ett tillfälligt avbrott är beror på vistelsemönstret i övrigt vilket gör att den frågan i sig kan bli föremål för diskussion. 

Även en vistelse under sex månader kan enligt praxis anses stadigvarande och ska bedömas utifrån dess längd, omfattning och regelbundenhet.

En del senare avgöranden tydliggör hur mycket det är möjligt att vistas i Sverige när vistelserna fördelar sig på en lång sammanhängande sommarvistelse och därtill några resor under året, utan att det betraktas som stadigvarande vistelse i Sverige. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) prövade två mål förra sommaren med innebörd att en vistelse på fem månader återkommande varje år medför stadigvarande vistelse medan en sammanhängande sommarvistelse på tre månader i kombination med ytterligare 30 vistelsedagar i Sverige fördelade på som mest sex vistelser inte medför stadigvarande vistelse i Sverige.

I ett nytt besked från Skatterättsnämnden (SRN) avser sökanden att vistas i Sverige under tre månader under sommaren, tre veckor under påsken och därutöver oregelbundna besök om som mest två veckor per år. SRN anser i sin bedömning att ett sådant vistelsemönster inte ska medföra att vistelserna i Sverige är av sådan omfattning att sökanden ska anses stadigvarande vistandes i Sverige. Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet till HFD och vi följer HFD:s prövning av fallet.

Ansökan liknar ett överklagat förhandsbesked från januari 2019 som ligger för prövning hos HFD där SRN accepterade ett vistelsemönster med fyra sammanhängande månader och därtill som mest tre veckor årligen.

Scroll to Top