Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Fullt avdrag avseende näringsfastighet som även har privat användning

Skatterättsnämnden har ansett sökanden ha avdragsrätt för reparation, underhåll och ombyggnad av en näringsfastighet som även används privat.

Sökanden äger en lantbruksfastighet där det finns en privatbostad i vilken hon och familjen bor, samt en ekonomibyggnad i form av en lada. I ladan har hon tänkt att husera sina två hästar som inte ingår i hennes näringsverksamhet.

Ladan är i dåligt skick. Taket ska bytas ut till ett nytt och fasaden renoveras. Därtill ska boxplatser till hästarna byggas till inne i ladan.

Innehav av näringsfastigheter räknas alltid som näringsverksamhet. Skatterättsnämnden anser i sitt besked att reparationerna och ombyggnaden är avdragsgilla kostnader i näringsverksamheten även om de kan sägas ha ett privat syfte. Ett eventuellt privat nyttjande ska istället beaktas genom uttagsbeskattning.

Reparations- och underhållskostnaderna avseende tak och fasad är avdragsgilla omedelbart. Utgifterna för ombyggnationen av ladan ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag.

Scroll to Top