Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Golf omfattas nu av friskvårdsbidraget

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom meddelad den 12 januari 2018 slagit fast att friskvårdsbidrag kan användas för att spela golf på pay and play-banor och för att träna golfslag på en driving range.

Domen följer av ett av Skatteverket överklagat förhandbesked från Skatterättsnämnden. Av förutsättningarna för förhandbeskedet framgår att en arbetsgivare erbjöd samtliga anställda ett friskvårdsbidrag som uppgick till 4 000 kr per anställd och år. En av de anställda övervägde att använda bidraget till för att betala banavgifter för att spela golf på pay and play-banor och att köpa ett säsongskort till en driving range.

Domstolen konstaterade att när bestämmelserna om skattefrihet för enklare slag av motion som bekostas av arbetsgivaren infördes togs golf upp som ett exempel på en sådan sport som inte borde omfattas av skattefriheten eftersom golf – tillsammans med segling, ridning och utförsåkning på skidor – ansågs kräva dyrbarare anläggningar, redskap och kringutrustning. HFD anser dock att förutsättningarna för att spela golf, liksom synen på sporten, har förändrats väsentligt sedan bestämmelserna om skattefrihet för motionsförmån infördes i slutet av 1980-talet.

HFD fann att det inte finns något som hindrar att ett bidrag som används för golfspel av det aktuella slaget räknas som personalvårdsförmån, förutsatt att förmånen riktar sig till hela personalen och är av mindre värde.

Skatteverket har efter domen publicerat ett nytt ställningstagande angående friskvårdsbidrag. I ställningstagande anges att för att friskvårdsbidraget ska omfattas av reglerna om skattefri personalvårdsförmån ska det erbjudas med lika stort belopp och på samma villkor till hela personalen. Beloppet som erbjuds måste vara av mindre värde. Skatteverket anser att ett belopp om 5 000 kr inklusive mervärdesskatt per anställd och år utgör ett mindre värde. Vidare anges att en aktivitet som kostar mer än 1 000 kr inklusive mervärdesskatt för ett tillfälle inte uppfyller kraven för enklare slag och mindre värde. Om arbetsgivaren via friskvårdsbidraget betalar en sådan aktivitet ska den anställde beskattas.

Scroll to Top