Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i budgetpropositionen

Advice har tidigare skrivit om att det för en tid sedan presenterats ett förslag om att införa ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i syfte att fler utomlandsbosatta personer som tillfälligt arbetar i Sverige ska beskattas här. Någon proposition med ett lagförslag lades däremot aldrig fram. I budgetpropositionen för 2020 aviserar regeringen att bestämmelserna bör införas.

En person som inte är bosatt i Sverige och är begränsat skattskyldig här, och som arbetar tillfälligt för en svensk arbetsgivare beskattas i Sverige för det tillfälliga arbetet.  Om personen i stället är inhyrd från ett utländskt företag som saknar fast driftställe i Sverige och vistelsen här inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod beskattas personen inte här enligt nuvarande regler.

Med nuvarande regler används ett formellt arbetsgivarbegrepp och syftet med att införa en ny ordning är att skapa konkurrensneutralitet. Begreppet ”ekonomisk arbetsgivare” ska utgå från vem arbetstagaren utför arbete åt och inte vem som betalar ut lönen. Enligt förslaget blir detta därefter styrande för om arbetstagaren ska beskattas i Sverige. Även om begreppet är internationellt vedertaget kan det förväntas leda till en rad tolknings- och bedömningssvårigheter. Regeringen aviserar även att vissa undantagsbestämmelser vid koncerninterna situationer kommer att införas.

Förslaget kommer även medföra att utländska företag som bedriver viss verksamhet i Sverige utan att ha fast driftställe här bör omfattas av de svenska bestämmelserna om skatteavdrag och kontrolluppgiftsskyldighet till Skatteverket. 

Vi följer hur de exakta bestämmelserna utformas när förslaget presenteras. Regeringens ambition är att lagförslaget ska lämnas under 2020 och att de nya bestämmelserna ska börja gälla från den 1 januari 2021.

Scroll to Top