Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Regeringen förlänger tiden för 3:12-utredningen till den 1 november

Regeringen förlänger tiden för 3:12-utredningen till den 1 november

[2016-06-10] Advice Skatteinfo har tidigare skrivit om att regeringen tillsatt en utredning med uppdrag att se över beskattningen av fåmansföretagsdelägare, de så kallade 3:12-reglerna. Regeringen har nu förlängt utredningstiden med två månader till senast den 1 november 2016.

Ett av syftena med utredningen har varit att utreda och förhindra omvandling från arbets- till kapitalinkomster eftersom nuvarande regler har ansetts alltför fördelaktiga. En skattehöjning för fåmansföretagsdelägare är väntad. Det har talats om att ett lagförslag kan implementeras redan från årsskiftet 2016/2017.

Det har spekulerats i att ändringarna kan medföra sänkt schablonbelopp, ökad skatt på gränsbeloppet (d.v.s. skattesatsen om 20 %), sänkt lönesumma som underlag för gränsbeloppet, borttagning av 4 %-spärren för att beräkna löneunderlag m.m.

Av tilläggsdirektivet till utredningen om översyn av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag framgår att utredningen ska analysera följande ändringar av 3:12 reglerna:

  • Storleken på schablonbeloppet i förenklingsregeln
  • Förutsättningarna för att få använda förenklingsregeln
  • Reglerna för beräkning av kapitalavkastning
  • Storleken på det lönebaserade utrymmet
  • Förutsättningarna för att få beräkna det lönebaserade utrymmet
  • Reglerna om sparat utdelningsutrymme
  • Takreglerna för beskattning av utdelning respektive kapitalvinst i inkomstslaget tjänst
  • Skattesatsen på utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet samt över takbeloppen
Scroll to Top