Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Väsentlig anknytning genom innehav i ett börsnoterat aktiebolag

Väsentlig anknytning genom innehav i ett börsnoterat aktiebolag

Skatterättsnämnden (SRN) har funnit att ett innehav om 5,5 procent av kapitalet och 10,3 procent av rösterna i ett börsnoterat aktiebolag – med hänsyn till ägarförhållandena i bolaget – medför ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige och därmed väsentlig anknytning till Sverige.

Bolagets största ägare var två familjer, bland andra sökandens föräldrar och ett syskon. SRN konstaterar att sökandens röstantal i bolaget överstiger 10 procent. Frågan om väsentligt inflytande i näringsverksamhet ska då bedömas utifrån ägarfördelningen i övrigt i bolaget. De två familjerna har tillsammans en röstandel i bolaget som uppgår till drygt 46 procent. I den ägarkrets som utgörs av de två familjerna får sökanden genom sin röstandel anses ha en påtaglig möjlighet att påverka beslutsfattandet. Därmed har han sådant inflytande i näringsverksamhet som ger honom väsentlig anknytning till Sverige varmed han ses som obegränsat skattskyldig i Sverige.

Både sökanden och Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet.

Scroll to Top