Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Portugal snart slut som skatteparadis för pensionärer?

Regeringen inleder ett arbete för att stoppa möjligheten för svenska pensionärer att ta ut hela sin privata tjänstepension skattefritt genom att flytta till Portugal.

Sverige har skatteavtal med en rad olika länder och huvudsyftet med dessa avtal är att inkomster inte ska bli dubbelt beskattade. Enligt nuvarande bestämmelser kan personer som har bosatt sig i Portugal och fått skattemässig hemvist där undgå beskattning på privata tjänstepensioner från Sverige i så väl Sverige som i Portugal. Denna möjlighet har uppstått eftersom Portugal har ändrat sin lagstiftning långt efter att Portugal och Sverige ingick det nuvarande dubbelbeskattningsavtalet.

Att ett arbete inleds för att begränsa den fördelaktiga möjligheten avseende tjänstepensioner kan ses som en följd av senaste tidens mediarapportering om detta. Eftersom ett nytt dubbelbeskattningsavtal med Portugal först måste förhandlas fram och sedan godtas är det mycket svårt att säga hur lång tid det kan ta för en ändring av bestämmelserna att komma till stånd.

Kontakta oss gärna för en diskussion kring tillgängliga alternativ om du överväger att flytta ut från Sverige i samband med pensionering.

Scroll to Top