Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Ny lag om källskatt föreslås skjutas fram till 2024

Regeringen har tidigare aviserat att en ny lag om källskatt ska införas och ersätta den nuvarande kupongskattelagen. I budgetpropositionen avseende 2022 framgår nu att införandet av den nya lagen föreslås skjutas fram. Det föreslås att den nya lagen om källskatt ska införas från den 1 januari 2024 och gälla utdelningar efter den 31 december 2023. I fråga om bestämmelserna om godkänd mellanhand föreslås att dessa ska införas från den 1 juli 2023.

Till de mest påtagliga skillnaderna i den föreslagna lagen hör att det utdelande bolaget föreslås blir ansvarigt för att rätt källskatt innehålls, att ett krav om att lämna information på individnivå i skattedeklarationen ska införas för att få en reducerad skattesats direkt vid utdelningstillfället, att bestämmelser om så kallad godkänd mellanhand införs, samt att skatteflyktslagen blir tillämplig på källskatt.

Ett förslag om en ny källskattelag skickades på remiss redan förra våren. Regeringen avser att under 2022 presentera ett nytt lagförslag efter att remissvaren har behandlats. Det tidigare förslaget innehöll bestämmelser om att undantaget från källskatt på näringsbetingade andelar inte skulle gälla vid utdelning till bolag utanför EES. Finns det inte ett aktuellt skatteavtal som begränsar utdelningsbeskattningen skulle i de fallen full källskatt utgå enligt det tidigare förslaget. Denna del av det tidigare förslaget berörs inte i budgetpropositionen och det förslaget som kommer under 2022 måste därför avvaktas i frågan om denna ändring planeras att införas.

Lagförslaget om godkänd mellanhand innebär att en aktör, exempelvis finansiell institution, benämnd godkänd mellanhand, kan ta över ansvaret för att innehålla, redovisa och betala in källskatt på utdelning. I sådana situationer övergår skyldigheten att göra skatteavdrag på den godkända mellanhanden i stället för det utdelande svenska bolaget.

Likt den nuvarande nivån på kupongskatt föreslås att skattenivån på den nya källskatten ska vara 30 procent på utdelningen.

Vi följer utvecklingen i fråga om nya bestämmelser om källskatt och det omarbetade förslaget som ska presenteras under nästa år.

Scroll to Top