Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Nyheter inför årsskiftet

Skatteområdet är under ständig utveckling. Under 2019 har Riksdagen fattat en rad beslut som är intressanta för många av våra kunder.

Värnskatten avskaffas

Att värnskatten avskaffas innebär att endast en skiktgräns kommer att finnas. Detta innebär att all inkomst som överstiger skiktgränsen, som motsvarar den tidigare nedre skiktgränsen, beskattas till 20 % statlig inkomstskatt utöver den kommunala skatten. Skiktgränsens definitiva belopp har ännu inte beslutats, men beräknas landa på 509 300 kronor. Till följd av grundavdraget beräknas den statliga inkomstskatten i praktiken inte påföras förrän löneuttaget överstiger 523 200 kronor.

Pensionärer får höjt grundavdrag

De som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år får förhöjt grundavdrag. Ändringen medför att beskattningsskillnader mellan löntagare under 65 och pensionärer minskar. Grundavdraget baseras på årsinkomsten och kan ge skattelättnader upp till nästan 10 000 per år för dem med en fastställd förvärvsinkomst mellan 210 000 och 1 400 000 kronor.

Inga kontanta betalningar vid ROT eller RUT

Riksdagen har beslutat att alla ROT- och RUT-tjänster ska betalas med elektroniska medel för att avdrag ska medges. Beslutet är en produkt av ekobrottsbekämpning och ska motverka felaktiga betalningar.

Statslåneräntan för deklarationen beskattningsår 2020

I deklarationen räknas bland annat skatten för pensionsförsäkringar, ISK-konton och kapitalförsäkringar ut med hjälp av statslåneränta (SLR) den 30 november året före. Statslåneräntan sista november 2019 landande på -0,09 %. Vid användningen av SLR i skatteberäkningar finns i många fall lägstanivåer.

Skatteunderlaget för utländska kapitalförsäkringar är vanligtvis 1 % + SLR, men SLR är nu för låg för att tillämpa den beräkningen. Istället kommer skatteunderlaget för utländska kapitalförsäkringar beräknas till 1,25 %. På utländska kapitalförsäkringar betalas avkastningsskatt med 30 % på skatteunderlaget.

Portugal-bosatta pensionärer kan komma att bli beskattade

Sverige och Portugal har undertecknat ett protokoll som medför att Sverige kan få rätt att beskatta privata tjänstepensioner som härstammar från Sverige, förutsatt att inkomsten inte beskattas i Portugal. Förslaget måste först ratificeras i Portugal och vi följer utvecklingen av skattebestämmelserna mellan länderna.

Uppskovstaket vid bostadsförsäljning återinförs

De senaste åren har en undantagsregel slagit ut uppskovstaket vid bostadsförsäljningar. Efter den 30 juni 2020 kommer taket att återinföras och höjas till tre miljoner per fastighet.

Scroll to Top