Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Fast driftställe för cypriotiskt bolag genom svenska ägare

Kammarrätten i Göteborg har ansett ett cypriotiskt bolag ha fast driftställe i Sverige genom bolagets fem svenska ägare. Detta trots att bolaget inte har haft någon verksamhetslokal i Sverige. De svenska ägarna har inte ingått i bolagets styrelse och inte heller haft formella uppdrag i bolaget. Bolaget har även saknat lokaler, verksamhet och anställda på Cypern. Det fasta driftstället har kopplats till ägarnas bostäder dit post har skickats och bolagets verksamhet till viss del har ansetts bedrivits ifrån.

Utredningar och frågor om fasta driftställen är något vi ser blir allt vanligare. Det fasta driftstället ska kopplas till en specifik plats varifrån bolagets kärnverksamhet bedrivs. Vid gränsöverskridande verksamhet är det bra att på ett tidigt stadie utvärdera om ens bolag eller näringsverksamhet har ett fast driftställe för att kunna överblicka sin skattesituation och lämna tillräckliga och relevanta uppgifter när detta redovisas. Hör av dig till Advice om du har frågor om fasta driftställen.

Scroll to Top