Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Portugal inför tioprocentig skatt på svenska tjänstepensioner

Portugal har nu i sin nationella skattelagstiftning infört en skatt på utländska pensioner för personer bosatta i Portugal. Personer som bosätter sig i Portugal efter den 1 april 2020 får nu betala 10 procent i portugisisk skatt på utländska pensioner.

Personer som redan före den 1 april 2020 omfattades av den så kallad NHR-statusen (Non-habitual resident, det vill säga personer som är skattemässigt bosatta i Portugal enligt portugisisk rätt) omfattas inte av den nya skatten. De betalar idag inte någon skatt alls i Portugal på pensionerna, samtidigt som skatteavtalet begränsar Sveriges rätt att beskatta tjänstepension från Sverige, men däremot inte allmän pension.

Sverige och Portugal har sedan en tid tillbaka kommit överens om ändringar i dubbelbeskattningsavtalet mellan länderna vilket vi tidigare skrivit om. Ändringarna innebär bland annat att Sverige ska få rätt att beskatta svenska tjänstepensioner för personer bosatta i Portugal från och med den 1 januari 2023. De som är begränsat skattskyldiga i Sverige kommer då att betala svensk SINK-skatt med 25 procent, men minskat med den portugisiska skatten som får avräknas. För att träda i kraft behöver detta avtal först antas av båda ländernas riksdagar, vilket skett i Sverige men hittills inte i Portugal. En samarbetspartner som Advice varit i kontakt med säger att det förväntas att Portugal kommer att anta det nya avtalet under 2020.

Har du frågor som rör utlandsbosättning eller dubbelbeskattningssituationer med andra länder är du välkommen till oss för en diskussion.

Scroll to Top