ROT-avdraget sänks

ROT-avdraget sänks

ROT-avdrag lämnas för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder. Skattereduktionen innebär att privatpersonen som köper en ROT-tjänst endast betalar 50 procent av arbetskostnaden själv till utföraren av arbetet medan resterande 50 procent av arbetskostnaden betalas av staten.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2016 att staten endast ska subventionera 30 procent av arbetskostnaden istället för 50 procent vid köp av ROT-tjänster från ett företag och när en anställd får ROT-tjänster som förmån.

Reglerna föreslås träda ikraft den 1 januari 2016.

Scroll to Top