Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Underskottsbolag får ytterligare begränsningsregler

I juni 2021 infördes en stopplagstiftning rörande ägarförändringar i underskottsföretag. Regeringen går nu vidare med lagförslaget som ska motverka affärer med underskottsföretag och att beloppsspärren kringgås.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 maj 2022 men tillämpas på ägarförändringar i underskottsföretag som skett den 11 juni 2021 eller därefter. Retroaktiviteten är möjlig då det aviserades i stopplagstiftningen.

Sedan tidigare finns begränsningsregler för att motverka vissa transaktioner med så kallade underskottsföretag, bl.a. beloppsspärren som avgör hur mycket av ett tidigare underskott som får dras av när det bestämmande inflytandet av ett underskottsföretag tas över av en ny ägare, med vissa undantag. Med underskottsföretag avses som vanligaste variant ett företag med ett underskott föregående beskattningsår, eller ett koncernbidragsspärrat underskott från tidigare år.

Enligt det nya lagförslaget försvinner möjligheten att dra av tidigare underskott i sin helhet om underskotten har utgjort det övervägande skälet till ägarförändringen av underskottsföretaget. Bedömning av vad som varit det avgörande skälet ska ske utifrån en helhetsbedömning, men där vissa faktorer särskilt ska beaktas, så som vad som ingått i företagsförvärvet.

Inför en ägarförändring av ett underskottsföretag är det ofta av stor vikt att analysera skattesituationen med en skatterådgivare eftersom reglerna är snåriga. Därtill bör situationen utvärderas för att hanteras korrekt i deklarationen. Har du frågor som rör underskottsföretag och särskilt frågor som rör ägarförändringar som kan ha skett efter det att stopplagstiftningen aviserades är du välkommen till oss för en diskussion.

Scroll to Top