Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Besked om skattefri aktiegåva till anställd

Som utgångspunkt ska alla inkomster som erhålls på grund av tjänst beskattas. Ett förvärv genom gåva är dock skattefritt. Skatterättsnämnden (SRN) har ansett att en överlåtelse av aktier i ett bolag från ägaren till en barndomsvän, som är anställd i bolaget, ska bedömas som en sådan skattefri gåva. Skatteverket ansåg att förvärvet ska anses erhållas på grund av tjänst och därför beskattas.

Skatteverket ansåg att ett påstående om vänskap inte isolerat kan utgöra grund för att överlåtelsen ska anses vara en skattefri gåva. Att gåvan utgjordes av aktier tydde enligt Skatteverket på att det inte var någon normal vänskapsgåva. Aktierna kan fungera som ytterligare incitament för mottagaren att arbeta hårdare och på så sätt öka bolagets lönsamhet. Skatteverket betonade också att gåvor i form av aktier tenderar att utgöra ett alternativ till vanligt beskattade bonus- och optionsprogram.

SRN fann inte skäl att ifrågasätta uppgiften om nära vänskapsband och menade att påståendet om ett benefikt syfte kunde godtas under förutsättning att det stöddes av omständigheterna i övrigt. Mottagaren av aktierna fick för sitt arbete i bolaget en marknadsmässig lön och uppbar även annan ersättning i form av bonusar. Detta talade enligt SRN för att överlåtelsen inte skulle ses som ersättning för arbete. Dessutom var värdet på de aktier som skulle överlåtas så högt, ca 40 miljoner, att det talade mot att betrakta överlåtelsen som ersättning för arbete. Vi följer om Skatteverket kommer att överklaga beskedet.

Scroll to Top