Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

79 övernattningar i Sverige medförde stadigvarande vistelse

Reglerna som avgör om en person är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige är komplexa och vägledning måste hittas i ett stort antal rättsfall. En obegränsat skattskyldig person är som huvudregel skattskyldig för alla sina inkomster, även om dessa inte hänför sig till Sverige. En person som inte bor i Sverige, men som stadigvarande vistas här är, enligt svenska skatteregler, obegränsat skattskyldig.

Begreppet stadigvarande vistelse är inte definierat i lagen, utan bygger i stället på en omfattande praxis (Skatteverket har lämnat ett förslag till enklare regler för stadigvarande vistelse, vilket vi tidigare har skrivit om).

För begränsat skattskyldiga personer som arbetar i Sverige finns det en möjlighet att ansöka om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, så kallad SINK. En person som blir godkänd för SINK beskattas endast med en definitiv skatt om 25 % av bruttolönen. SINK-skatten är således inte progressiv och den anställde behöver med ett SINK-beslut inte heller deklarera sina löne- eller pensionsinkomster i en svensk inkomstdeklaration.

I ett nyligen avgjort rättsfall prövade Kammarrätten i Göteborg om en person var berättigad till SINK eller om denne ansågs obegränsat skattskyldig i Sverige på grund av stadigvarande vistelse här. Kammarrätten kom fram till att personen vistades stadigvarande i Sverige trots ett lågt antal övernattningar då personen vistades i Sverige så pass regelbundet.

Förutsättningarna kan sammanfattas som följande. Personen var VD för ett bolag och hade med anledning av sitt arbete rest och arbetat i Sverige cirka två dagar i veckan under ett år. Arbetet i Sverige föranledde att hon hade 79 övernattningar i Sverige.

Kammarrätten anförde i sin bedömning att vistelserna i Sverige varit regelbundna och förlagda över årets samtliga månader. Det lades även vikt i att personens vistelsemönster i Sverige hade varit i stort sett motsvarande även året innan, med ungefär lika många övernattningar det året. Trots att personen endast hade 79 övernattningar i Sverige under ett enskilt år landade kammarrätten i bedömningen att personen vistades stadigvarande i Sverige och skulle beskattas som obegränsat skattskyldig här.

Ett antal rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen visar att det är möjligt att vistas i Sverige ett betydligt större antal övernattningar än i detta fall, utan att anses obegränsat skattskyldig här, om vistelserna är förlagda med ett annat resemönster. Om du är bosatt utomlands eller om du går i tankar på att flytta utomlands kan vi hjälpa dig i hur du kan planera dina besök i Sverige för att dessa ska vara förenliga med den rättspraxis som finns på området. Kontakta oss gärna!

Scroll to Top