Samma eller likartad verksamhet

Samma eller likartad verksamhet

[2014-12-04] Säljer man sitt verksamhetsbolag och sedan vill nyttja en del av vinstmedlen från denna försäljning i sitt nya verksamhetsbolag, samtidigt som man i ett annat bolag vill förvalta en del och nyttja reglerna kring karensbolag får man vänta på den fördelaktiga beskattningen.

Aktierna i ett bolag anses vara kvalificerade, med följden att särskilda regler gäller för beskattning av utdelning och kapitalvinst, om aktieägaren eller närstående varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i annat företag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Enligt den praxis som under senare år utvecklats avseende begreppet samma eller likartad verksamhet har en överföring av verksamhet eller kapital mellan bolagen i fråga medfört att de anses bedriva samma eller likartad verksamhet. Man pratar om att pengarna eller kapitalet smittar, vilket gör att aktierna i båda bolagen fortsätter att vara kvalificerade så länge man fortsätter att äga och vara verksam i det nya verksamhetsbolaget.

Enligt ett nytt förhandsbesked från Skatterättsnämnden leder överföring genom utdelning av tidigare smittat kapital från ett tidigare verksamhetsbolag till nya bolag till att dessa nya bolag kan smitta varandra. Detta trots att någon överföring av pengar eller andra tillgångar rent faktiskt inte skett mellan dessa två nya bolag, utan endast från det tidigare verksamhetsbolaget.

Om du vill använda smittat kapital i ditt nya verksamhetsbolag kan du inte samtidigt överföra pengar till det bolag du tänkt ha som ett karensbolag (med 25% beskattning på utdelning). Pengarna anses komma från smittad verksamhet med följden att andelarna i båda dina nya bolag anses bedriva samma eller likartad verksamhet och karenstiden börjar inte räknas förrän du avvecklat eller sålt verksamhetsbolaget.

I det senaste förhandsbeskedet avsågs överföring av smittat kapital genom utdelning och likvidation. I ett mål från Högsta Förvaltningsdomstolen har överföring av smittat kapital genom lån och aktieägartillskott ansetts föra smittan vidare. Det kan därmed inte uteslutas att samma bedömning skulle göras i ett fall som det nuvarande.

Scroll to Top