Statslåneräntan 2014 – inkomstår 2015

Statslåneräntan 2014 – inkomstår 2015

[2014-12-04] Statslåneräntan den 30 november 2014 har fastställts till 0,9 procent.

Statslåneräntan den 30 november används vid flera olika skattemässiga beräkningar t.ex. vid beräkning av gränsbelopp enligt huvudregeln, vilket innebär att omkostnadsbeloppet för 2015 ska multipliceras med 9,9 % och sparat utdelningsutrymme ska räknas upp med 103,09%. Statslåneräntan får också betydelse vid beräkning av skatteunderlaget för kapitalförsäkringar och investeringssparkonto.

Scroll to Top