Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Förslag om nya regler kring underskottsbolag

Det finns skatteregler som begränsar tidigare års underskott i bolag när bolaget avyttras till nya ägare. Om det sålda bolaget träffas av reglerna begränsas underskott från tidigare år till 200 procent av köpeskillingen av bolaget – den så kallade beloppsspärren.

Finansdepartementet har publicerat ett förslag på nya regler om avdrag för tidigare års underskott. I korthet innefattar förslaget en höjning av kvotbeloppet från 200 procent till 300 procent av utgiften för förvärvet.

Förslaget innefattar även vissa undantag från beloppsspärren vid vissa typer av indirekt ägande av underskottsbolag, samt vilka typer av kapitaltillskott som ska räknas med när man beräknar utgiften för förvärvet.

De nya reglerna föreslås träda i kraft på transaktioner som görs från och med den 1 januari 2025.

Reglerna kring underskottsbolag är komplexa så tveka inte att höra av er till oss för rådgivning om ni planerar att anskaffa ett bolag med underskott från tidigare år.

Scroll to Top